Kuusi käännekohtaa: Liitto perustetaan sotaraunioiden savutessa

Lakimiehet kokoontuivat 22.9.1943 Säätytalolle pohtimaan yhteisen järjestön perustamista. Itse perustamis­kokous pidettiin noin vuotta myöhemmin.

Uuden lakimiehet yhdistäneen järjestön taustalla oli erityisesti nuorten juristien halu kehittää edunvalvontaansa. Oikeustieteen opiskelijoiden määrä oli lisään­tynyt nopeasti 1920-luvulla, ja tämä johti seuraavalla vuosikymmenellä juristien työllistymisvaikeuksiin.

Sota ja sitä edeltänyt lamakausi olivat puolestaan heikentäneet muutoinkin keskiluokan, ja siten myös juristien, asemaa. Niinpä jo ennen sotia keskusteluissa olleen juristien yhteisen järjestön perustaminen sai taakseen uutta intoa.

Liiton perustamisella oli myös symbolista merkitystä: Sota oli yhtenäistänyt kansaa, ja liitto perustettiin yhdistämään juristikuntaa. Yhteinen juristijärjestö edusti osaltaan jälleenrakentamisen henkeä.

Juttusarjassa esitellään kuusi Lakimiesliiton histo­rian käännekohtaa. Lähteenä on tutkija Juhana Salojärven kirjoittama Lakimiesliiton 75-vuotisjuhlateos, joka julkaistaan Lakimiespäivässä 11.10.2019.