Lähestymiskiellon suoja laajenee koko EU:n alueelle

EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvosto on päässyt sopuun niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevasta direktiiviehdotuksesta. Uusi järjestelmä mahdollistaa kansallisten lähestymiskieltojen vastavuoroisen tunnustamisen EU-maiden välillä. Sen perusteella yhdessä maassa lähestymiskiellolla suojattu henkilö voisi saada suojaa myös muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon. Direktiivi hyväksytään lopullisesti syksyn aikana.

Uusi direktiivi kattaa sellaiset kansalliset lähestymiskiellot, jotka ovat seurausta rikoksesta tai väitetystä rikoksesta. Järjestely ei näin kata kaikkia suomalaisia lähestymiskieltoja, sillä Suomessa lähestymiskielto määrätään usein irrallaan rikostutkinnasta ja rikoksen ennalta ehkäisemiseksi. Tällöin kyse on esimerkiksi vakavasta häirinnästä tai uhkauksista, jotka eivät ylitä rikostunnusmerkistön rajaa.