Lähestymiskiellon suoja laajenee

EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvosto pääsi joulukuussa sopuun asetusehdotuksesta, joka laajentaa lähestymiskiellon suojaa EU:ssa. Asetus täydentää viime vuonna hyväksyttyä direktiiviä rikosoikeudellisesta suojelumääräyksestä. Kokonaisuudella pyritään siihen, että lähestymiskiellolla yhdessä EU-maassa suojattu henkilö voisi saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon.

Rikosoikeudellinen suojelumääräys­direktiivi ei kattanut kaikkia jäsen­valtioissa annettuja suojelutoimenpiteitä. Esimerkiksi suomalaisista lähestymiskielloista huomattava osa jäi sen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä Suomessa lähestymiskielto voidaan määrätä ennaltaehkäisevästi ilman, että on tapahtunut rikosta. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi häirinnästä.

Asetuksen lopullinen hyväksyntä edellyttää vielä neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa.