Laillisuusvalvonnan muuttunut rooli

Helsingin yliopiston perinteinen alumni-ilta järjestettiin 23. toukokuuta teemalla Laillisuusvalvonta tänään.

Paneeliin osallistuivat oikeuskansleri Jaakko Jonkka, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, professori Olli Mäenpää, Codex r.f:n varapuheenjohtaja Daniela Salonen, Pykälä ry:n hallituksen puheenjohtaja Suvi Syvänen sekä opintovastaava Niina Karjunen. Puhetta johti dekaani Kimmo Nuotio.

Osallistujan silmään pisti vääjäämättä se, että kokenutta juristipolvea edusti neljä miestä ja opiskelijoita kolme naista.

Oikeuskansleri Jonkka ja oikeusasiamies Jääskeläinen korostivat molemmat puheenvuoroissaan laillisuusvalvojien muuttunutta roolia jälkikäteen tapahtuvasta valvonnasta ennakoivaan, eteenpäin suuntautuvaan ja ohjaavaan valvontaan. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on molempien laillisuusvalvojien pääpainopiste. Professori Mäenpää pohti muun muassa kysymystä laillisuusvalvonnan toimivuudesta. Hänen mukaansa laillisuusvalvonta Suomessa toimii, joskin ongelmiakin on: julkisuus ei aina toteudu ja tietoa salaillaan. Opiskelijoiden puheenvuoroissa tuotiin muun muassa esiin huoli valvonnan kohteen oikeusturvasta.

Seuraavan kerran alumneilla on mahdollisuus osallistua opin­ahjonsa järjestämään Tervetuloa tiedekuntaan -tilaisuuteen 4. syyskuuta 2013.

 

JURISTI JA EKONOMI ILKKA KONTULALTA TESTAMENTTILAHJOITUS

Ennen alumnitilaisuuden alkua varadekaani Seppo Villa julkisti tiedon merkittävästä testamenttilahjoituksesta. Oikeustieteellinen tiedekunta on yhdessä Aalto-yliopiston kauppatieteellisen kanssa saanut oikeustieteen kandidaatti, ekonomi Ilkka Kontulan suuren testamentti­lahjoituksen ja perustanut hänen nimeään kantavan säätiön.

Vuonna 2012 kuollut Kontula oli itse opiskellut sekä Helsingin yliopiston oikeustieteelisessä tiedekunnassa että Helsingin kauppakorkea­koulussa.
Hän halusi testamenttilahjoituksellaan helpottaa opiskelijoiden arkea.

Ilkka Kontulan säätiö jakaa kannustusapurahoja vuosittain hyvin edenneille ja hyvin menestyneille opiskelijoille noin puolentoista vuoden opintojen kohdalla. Henkilökohtainen apuraha tulee olemaan arviolta 1 000 euroa ja niitä jaetaan vuosittain yhteensä noin sata kappaletta, ensimmäisen kerran vuonna 2014. Säätiön pääoma on 1,8 miljoonaa euroa.

Teksti Ritva Juntunen