Lainsäädäntö lisäsi juristien tarvetta Supossa

Juristien tehtävät liittyvät operatiiviselle toiminnalle annettavaan asiantuntijatukeen, sisäiseen laillisuusvalvontaan ja henkilötietojuridiikkaan. Lisäksi viraston kaikkien juristien odotetaan osallistuvan muun muassa säädösvalmistelun tukemiseen.

– Työ Suojelupoliisissa on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää. Lakimiehillä on pitkäaikaisia kehittämistehtäviä, ja he pääsevät esittämään oikeudellisia linjauksia nopeissa operatiivisissa tilanteissa, kuvailee Supon päälakimies Jan Sjöblom.

Rekrytointeja on jo käynnistetty, ja lisää virkoja tulee luultavasti auki aivan lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja: valtiolle.fi ja oikotie.fi