Lainsäädäntöhanke todistajansuojelu­ohjelmasta

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu luonnos todistajansuojelu­ohjelmaa koskevaksi laiksi, ja hallituksen esitys siitä lähti lokakuussa lausuntokierrokselle. Todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta vastaisi Keskusrikospoliisi. Suomessa todistajien asemaa on turvattu lainsäädännössä, mutta todistajansuojeluohjelmasta ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä. Poliisin arvion mukaan todistajansuojelu­ohjelmaa vaativia uhkailutapauksia olisi vain muutama vuosittain, ja niistä koituisi noin 700 000 euron lisävuosikustannukset poliisille.