Lainvalmistelun työvaiheille prosessimalli

Oikeusministeriön käynnistämän Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen väliraportti III Prosessimallilla laatua lainsäädäntöön on valmistunut. Väliraportti sisältää lainvalmisteluprosessin ideaalimallin, joka on havainnollinen kuvaus hyvien menettelytapojen mukaisen lainvalmistelutyön vaiheista ministeriöissä.

Lainvalmisteluprosessin ideaalimallissa korostetaan muun muassa valmistelun avoimuutta ja sidosryhmien kuulemista, ministeriön virkamiesjohdon vastuuta ja oikea-aikaista poliittista päätöksentekoa. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytavat otetaan käyttöön.

Viime vuonna aloitettua kolmivuotista Sujuvampaan lainvalmisteluun -hanketta jatketaan prosessimallin käyttöönottoa tukevan koulutuksen suunnittelulla.