Lakia on taas säädetty

Korkein oikeus säätää lakia

Kirjoitin äskettäisessä kolumnissa, että lain säätää (stiftar) tuomioistuinlaitos ja eduskunta sitä sitten säätää (justerar). Vaan kuka sitä muuttaa tai sen kumoaa?
Eduskuntalailla säädettiin vuonna 1991, että kun lahjansaajan aviopuolison avio-oikeus suljetaan pois, lahjakirjan on oltava, jotta se olisi pätevä, kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Tuoreessa oikeustapauksessa KKO piti lakia ”epätyydyttävänä” ja katsoi avio-oikeuden poissulkemisehdon päteväksi, vaikka oli vain yksi todistaja.

Ratkaisu kiinnittää huomion. Laki on tuore ja yksiselitteinen. Kaksi todistajaa on nimenomaan säädetty pätevyyden edellytykseksi. Tutkimuksen selvitettäväksi tuli kysymyksiä: Noudattaako KKO vain sitä tyydyttäviä lakeja? Hyväksyykö KKO
yhden henkilön todistaman testamentin?

KKO on aikaisemmissa ennakkopäätöksissään katsonut, ettei pesänjakajaksi ehdotettu tule jääviksi sillä, että hän toimii pesänjakajan määräämistä koskevassa asiassa häntä esittävien osakkaiden asiamiehenä. Tuoreessa oikeustapauksessa KKO totesi, että ”kysymystä nyt tarkasteltaessa on otettava huomioon yleisten esteellisyyttä koskevien käsitysten tiukentuminen” ja katsoi pesänjakajaksi ehdotetun esteelliseksi, kun hakemuksen oli asiamiehenä tehnyt samassa asianajotoimistossa työskentelevä toinen lakimies. KKO sääti (justera)
aiemmin säätämäänsä (stifta) lakia.

Asianajajan lojaalisuus

Jälkimmäisessä tapauksessa KKO totesi, että asiamies- ja avustajatehtävät pohjautuvat luottamussuhteeseen. Toimeksiantajan on voitava luottaa asiamieheen ja tämän on oltava uskollinen toimeksiantajalle. Siinä on asianajajan toimen perustus.

Asianajajat soittelevat toisilleen (sitä varten Bell puhelimen keksi). Joskus pesän osakkaat esittävät, ettei pesää jaetakaan vainajan testamentin mukaisesti, vaan heidän paremman ajatuksensa mukaan.

”Jos sen teet, oletko uskollinen toimeksiantajallesi, jolle testamentin teit?” on vastaukseni. Kolumnissa voi lisätä: ”Muistitko sanoa päämiehellesi: Kun kuolet, sitten minä toimin viimeisen tahtosi sivuuttamiseksi.”