Lakimiesidentiteetti on tärkeä – meille kaikille

Suomen Lakimiesliitossa on käynnissä projekti, jonka tarkoituksena on selvittää lakimiesten identiteettiä ja johtaa selvityksestä Lakimiesliitolle oma identiteetti.

Työ on haastava, koska lakimieskunta on niin heterogeeninen jakautuen moniin erillisiin ammattiryhmiin. Niillä kaikilla on oma identiteettinsä, ja yksittäisellä ryhmän jäsenellä on vielä oma käsityksensä omasta ammatillisesta identiteetistään. Identiteettieroja on niin julkisen kuin yksityisen sektorin sisällä kuin erityisesti niiden välillä.

Haastavuudestaan huolimatta työ on erittäin tärkeä. Sen avulla on mahdollista löytää Lakimiesliitolle erinomainen työkalu, jota voi hyödyntää lakimiesten yhteisiin tarpeisiin liiton kaikessa toiminnassa.

Etenkin kansainvälisesti verraten Lakimiesliitto edustaa hyvin poikkeuksellisesti kaikkia eri lakimiesten ammattiryhmiä. On kuitenkin selvää, ettei Lakimiesliiton itselleen muodostama identiteetti voi olla kuin peili, johon katsomalla me kaikki juristit näkisimme tarkasti juuri oman kuvamme. Sellaista lopputulosta ei ole mielekästä edes tavoitella, sillä kaikilla lakimiesammateilla on omat erityispiirteensä.

Sen vuoksi identiteettityön tavoitteeksi tulee asettaa näkemys sellaisesta yhteisestä lakimiesidentiteetistä, joka kattaa mahdollisimman suuren osan jäsenkunnasta sekä käsittää sen keskeisen ytimen, jonka parissa kaikki juristit työtään tekevät.

Jo nyt voidaan todeta, että koko lakimieskunnan identiteettiin liittyy leimallisesti sellaisia käsitteitä kuin oikeus, oikeudenmukaisuus, laillisuus, ammattimaisuus ja asiantuntijuus.

Rohkeutta rakentaa vahva brändi

Vireillä olevan työn ensimmäisiä hedelmiä oli Lakimiesliiton julkaisema niin sanottu viraalifilmi YouTube-sivustolla internetissä. Filmin teemana on seksuaalinen häirintä, ja tähän liian yleiseen ilmiöön on filmissä otettu erilainen näkökulma. Valittu näkökulma ja sen toteutus on ollut menestys.

Filmin viestinä on, että lakimiehet voivat joutua seksuaalisen häirinnän kanssa tekemisiin eri rooleissa, mutta usein Suomen Lakimiesliiton jäsenenä. Lakimies voi olla seksuaaliseen häirintään liittyen muun muassa uhri, osallinen, syyttäjä, puolustaja tai tuomari.

Olennaista ja jossain määrin oivallusta vaativaa on se, että näitä kaikkia rooleja yhdistää jäsenyys Lakimiesliitossa. Sen vuoksi filmissä vastataan kysymykseen ”Onko tämä seksuaalista häirintää?” sanomalla ”Me tiedämme senkin”.

Viestinnällisesti filmi on ollut loistelias menestys, ja sen myötä Lakimiesliiton brändi on oman käsitykseni mukaan merkittävästi kirkastunut. Viime lokakuussa filmi oli samanaikaisesti Euroopassa ja USA:ssa sen hetken ”paras mainos maailmassa”, millaista tulosta ei mikään suomalainen tuote ollut koskaan aikaisemmin saavuttanut.

YouTuben sivuilla filmi saavutti syksyllä nopeasti yli miljoona katsojaa. Lakimiesliitto on siis onnistunut tekemään suomalaista mainonnan historiaa.

Olen tietoinen, että kyseinen mainosfilmi on herättänyt jäsenkunnassa myös kritiikkiä. Se on hyvä, sillä ilman kritiikkiä ei mitään edistystä tapahdu. Uskon suuren osan kielteisestä palautteesta johtuneen siitä, että mainosfilmi poikkesi niin voimakkaasti totutusta liiton ulkoisesta viestinnästä. Erilainen ote oli luonnollisesti tarkoituksellista, mutta valitettavasti joltain osin ilmeisesti epätarkka.

Koko liiton kannalta ajatellen kyse on kuitenkin kiistämättä siitä, että liiton imago ja identiteetti otti suuren askeleen – ja nimenomaan eteenpäin. Lakimiesliiton identiteetin ja brändin rakentamisessa ei näet edetä asetettuihin tavoitteisiin ilman rohkeutta tulla esiin ja tuoda asioita tapetille myös uudella tavalla.

Liiton jäsenten keskuudessa tehdyt selvitykset myös osoittavat tällaiselle räväkkyydelle olevan jopa selvää kysyntää erityisesti nuoremman jäsenkunnan (eli liiton tulevaisuuden) keskuudessa. Ylipäätään jäsenpalautteen mukaan liitolta odotetaan rohkeutta ja näkyvyyttä. Niinpä identiteetin ja brändin osalta enemmän kuin hyvin käynnistynyttä työtä on syytä jatkaa.

Yhteisen hyvän puolesta

Lakimiesliiton identiteetti järjestönä muodostuu jäsenten yksilöllisten ja ammattiryhmien yleisten identiteettien summana. Tätä yhtälöä muodostettaessa on selvää, että osa yksilöllisistä ja ryhmäkohtaisista erityispiirteistä jää katveeseen.

Olennaista on, että liiton identiteetti rakentuu sen jäsenkunnan aidoista, oikeista ja leimallisista tunnuspiirteistä, jotta järjestöllinen identiteetti olisi mahdollisimman vahva. Tavoitteena tulisi olla, että Lakimiesliiton brändi palvelee jokaista jäsentä, joka itse omalla toiminnallaan vahvistaa liiton identiteettiä.

Lakimiesliiton eri sidosryhmät tai suuri yleisö eivät tällä hetkellä tiedosta saati tunnusta, miten tärkeä ja keskeinen sija eri lakimiesryhmillä on ihmisten, elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan toiminnassa. Tämän yleisen tietoisuuden ja lakimieskunnan arvostuksen lisäämiseksi Lakimiesliitto tulee jatkossa ponnistelemaan entistä vahvemmin.

Lopputuloksena on meidän kaikkien liiton jäsenten etujen nykyistäkin parempi valvominen kaikilla sektoreilla. Sen saavuttamiseksi on kunkin osaltaan syytä huolehtia siitä, että yhteisen hyvän voittamiseksi nähdään metsä puilta eli tuetaan yhteisen lakimiesidentiteetin luomista mahdollisista nyanssieroista tai suuremmistakin näkemyseroista huolimatta.

Lakimiesliiton identiteetti ja brändi ovat jo nyt vahvoja, mutta niiden terävöittäminen ja hiominen koituu varmasti kaikkien jäsenten eduksi. Tässä työssä näkökulman tulee olla tulevaisuudessa, ei liiallisessa vanhojen arvojen vaalinnassa. Lakimiesten työ ja elämä muuttuvat maailman muuttuessa, missä kehityksessä myös Lakimiesliiton tulee pysyä mukana, mieluusti aktiivisena suunnannäyttäjänä.


Kirjoittaja on helsinkiläinen asianajaja, joka toimii Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan varapuheenjohtajana ja identiteettityöryhmän puheenjohtajana.