Lakimiesliitolta ohje nimikkeiden käyttämisestä

Nimikkeiden käyttöä selkeyttämällä halutaan lisätä suuren yleisön luottamusta ja oikeusturvaa sekä ehkäistä nimikkeiden harhaanjohtavaa käyttöä esimerkiksi oikeudellista neuvontaa annettaessa.

Nimikkeiden käyttöä selkeyttämällä halutaan lisätä suuren yleisön luottamusta ja oikeusturvaa.

Kun lakimies- ja juristi-nimikkeitä ei ole nimenomaisesti suojattu lailla, on niitä käytetty myös harhaanjohtavissa yhteyksissä.

Epäselvyyttä nimikeasioissa on lisännyt myös korkeakoulututkintojen monipuolistuminen. Oikeudellisia sisältöjä kuuluu yhä useampiin muihin kuin oikeustieteellisten tiedekuntien tarjoamiin tutkintoihin.

– Monipuolinen koulutus on tietenkin sinällään hyvä asia ja missään tapauksessa emme vähättele näitä muita tutkintoja, toteaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna. Hän osallistui myös nimikeohjeen valmisteluun.

– Mielestämme on kuitenkin harhaanjohtavaa esiintyä lakimiehenä tai juristina, jollei taustalla ole oikeustieteellistä yleistutkintoa. Suuren yleisön ja yhteiskunnan on perusteltua odottaa laaja-alaista juridiikan ymmärrystä kaikilta lakimiehinä tai juristeina esiintyviltä, Linna sanoo.

Mielestämme on harhaanjohtavaa esiintyä lakimiehenä tai juristina, jollei taustalla ole oikeustieteellistä yleistutkintoa.

– Emmehän kutsu lääkäreiksikään kaikkia terveydenhuollon parissa työskenteleviä. Silti se ei ole muiden tervey­denhuollon ammattilaisten vähättelyä, Linna vertaa.

Ohjeistus ja huomion kiinnittäminen ammattinimikkeen käyttöön saa kannatusta tuomioistuintyön haasteet tuntevalta Tuomariliiton varapuheenjohtajalta, käräjätuomari Minna Hällströmiltä.

– Uskallan väittää, että tuomioistuimessa rikosasiassa kirjallisen korvausvaatimuksen laatijan kelpoisuutta toimia asiamiehenä ei systemaattisesti tarkisteta, jos hänen ammattinimikkeensä viittaa lakimieheen tai juristiin, Hällström sanoo.

– Kun itse olen joskus tarkistanut asian, onkin ilmennyt, ettei henkilöllä olekaan tutkintoa tai ettei hän ole oikeushenkilön laillinen edustaja.

Tuula Linna toivoo, että lakimies- ja juristinimikkeiden käyttämisestä säädettäisiin lailla. Tässä vaiheessa oman ohjeen antaminen kuitenkin todettiin nopeimmaksi tavaksi reagoida ongelmaan.

Ohjeistuksen laadinnan yhteydessä kuultiin lausuntokierroksella Lakimiesliiton jäsenjärjestöjä.

Ohjeistuksen laadinnan yhteydessä kuultiin lausuntokierroksella Lakimiesliiton jäsenjärjestöjä. Niiden keskuudessa ohjeistus sai laajaa kannatusta.

Tutustu ohjeeseen: Ohje lakimies- ja juristi-nimikkeiden käyttöön

Oikaisu: Painetussa Lakimiesuutiset-lehdessä 5/2020 oli virhe. Sivulla 10 olleen jutun lopussa oleva linkki ohjasi väärään paikkaan. Yllä oleva linkki ohjaa lakimiesliitto.fi-sivustolle, josta ohje löytyy.