Lakimiesliiton jäsenrekisteri uudistui– Edunvalvonnan välineitä ja yksilöllisiä palveluita

Selkäranka

Liiton toiminnan ja edunvalvonnan perustan muodostaa sen jäsenkunta. Jäsenkunnalle liitto tarjoaa palveluja ja jäsenkunnan etua se ajaa. Molemmissa onnistuminen vaatii sitä, että liitto tuntee jäsenensä ja heidän tarpeensa. Jäsentensä tuntemiseksi liitto tutkii säännöllisesti lakimiesten työoloja, palkkatasoa ja tarpeita. Viime Lakimiesuutisissa esiteltiin tuorein yksityissektorin palkkatutkimus ja tässä numerossa (s. 24) koko lakimieskunnan palkkatutkimus. Myöhemmin tänä vuonna valmistuu tuorein palkkadiskriminaatiotutkimus, jossa selvitetään sukupuolten välisen selittämättömän palkkaeron suuruutta. Tutkimukset antavat hyödyllistä ja kattavaa tietoa jäsenkunnasta, mutta jäsenten ymmärtämisen selkärangan antaa liiton jäsenrekisteri.

Liiton jäsenrekisterissä pidetään kirjaa niin jäsenten yhteystiedoista kuin työsuhteistakin. Työpaikkatiedot ovat keskeisiä liitolle, jonka täytyy tietää, missä jäsenet työskentelevät, voidakseen ajaa näiden etuja. Ilman luotettavia työpaikkatietoja toimivan järjestövalmiuden ylläpito vaikeutuisi merkittävästi. Ajantasaiset yhteystiedot ovat välttämättömiä niin tämän lehden, liiton sähköisen uutiskirjeen kuin muunkin viestinnän toimittamiseen nopeasti ja tehokkaasti kaikille jäsenille. Erityisesti työtaistelutilanteissa ja niiden lähestyessä toimivat ja ajantasaiset yhteystiedot ovat välttämättömiä, jotta liitto tavoittaa jäsenkuntansa ja voi jakaa tietoa tilanteen kehittymisestä ja tehtävistä toimenpiteistä.

Uudistus

Liiton jäsenrekisterin uudistamisessa otettiin kerralla suuri tekninen harppaus perinteisestä, itsellisestä jäsenrekisteristä uuteen, joustavaan verkkopohjaiseen tekniikkaan. Uusi järjestelmä parantaa entisestään jäsenrekisterin tietoturvaa ja varmistaa, että toiminnalle keskeiset tiedot ovat luotettavia. Samalla uusi järjestelmä mahdollistaa jäsenrekisterin aiempaa paremman integroinnin liiton jäsenilleen tarjoamiin palveluihin.

Jäsenrekisterin uudistamisen yhteydessä jäsenten salasanat liiton internetsivujen jäsensivuille muuttuivat. Tämä johtui uuden jäsenrekisterin kiinteästä integroimisesta jäsensivuston toimintaan ja jäsenten tunnistamiseen. Kiinteän integraation tavoitteena on tarjota jäsenille liiton jäsensivuilla yhä enemmän henkilökohtaista palvelua. Uusi järjestelmä tulee laajentamaan mahdollisuuksia ilmoittautua liiton tilaisuuksiin sähköisesti liiton jäsensivuilla. Lisäksi jäsensivuilla avautuu mahdollisuus henkilökohtaisen ja tietoturvallisen viestimisen jäsenen ja liiton välillä.

Tiedot ajan tasalle

Jäsenelle avataan mahdollisuus päivittää aiempaa laajemmin omia tietojaan jäsensivujen Omat tiedot -osiossa. Aiemmin päivitettävissä olleiden osoite- ja muiden yhteystietojen lisäksi jäsenelle tulee mahdollisuus päivittää työpaikkatietonsa ajantasaisiksi. Työpaikkatietojen ajantasaisuuden merkitys korostuu edunvalvonnassa, erityisesti neuvottelu- ja työtaistelutilanteissa. Työtaistelu-uhan olosuhteissa järjestelmä mahdollistaa myös suoran tekstiviestitiedotuksen niille jäsenille, joita uhka koskee. Erityisesti neuvottelujen viime hetkillä, kun työtaistelun alkaminen on käsillä, voidaan jäsenille näin tarjota ajantasainen tieto työtaistelun toteutumisesta tai peruuntumisesta.

Samalla siirtyminen jäsenmaksun perimiseen automaattisesti palkan yhteydessä helpottuu. Työnantajaperinnän helpottamisen tavoitteena on vähentää jäsenelle jäsenmaksuliikenteestä aiheutuvaa vaivaa sekä jakaa jäsenyyden kustannukset tasaisesti koko vuodelle, ovathan jäsenyys ja sen hyödytkin voimassa vuoden ympäri.

 

 

Kun vaihdat työpaikkaa

• ilmoita työpaikkasi tiedot liittoon
• ilmoittaudu työpaikkasi luottamusmiehelle

 

Kun muutat, voit päivittää yhteystietosi liittoon

• liiton jäsensivuilla www.lakimiesliitto.fi
• sähköpostitse palvelut@lakimiesliitto.fi
• puhelimitse 09-8561 0300

 

Muistathan että,

jäsenmaksusi on mahdollista periä suoraan työnantajaltasi palkanmaksun yhteydessä.
Ota yhteyttä palvelut@lakimiesliitto.fi.