Lakimiesliiton kärkitavoite toteutuu – Tuomioistuin­virasto aloittaa vuonna 2020

Tuomioistuinviraston (TIV) perustaminen on yksi oikeuslaitoksen merkittävimmistä kehityshankkeista, josta on keskusteltu koko 2000-luvun ajan. TIV on ollut Lakimiesliiton pitkäaikainen tavoite, ja sillä vahvistetaan tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta poliittisista päättäjistä.

Lakimiesliitto on tehnyt viraston saamiseksi hartiavoimin töitä toista vuosikymmentä. Lopullisesti hanke käynnistyi, kun teimme riippumattoman selvityksen viraston tarpeellisuudesta ja hyödyistä. Saatuaan selvityksemme silloinen oikeusministeri Jari Lindström päätti suorassa haastattelussa laittaa viraston perustamista valmistelevan työryhmän käyntiin ”ASAPpina”, sanoo Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

TIV:n tehtävänä on huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä, tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, tulosohjauksesta, suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto toimii oikeusministeriön hallinnon­alalla, mutta on itsenäinen keskus­virasto, joka palvelee koko tuomio­istuinlaitosta.

– Euroopan neuvosto on suositellut Tuomioistuinviraston perustamista vastaamaan tuomioistuinlaitoksen johtamisesta ja kehittämisestä. Viraston perustaminen on ehdoton edellytys suomalaisen oikeusvaltion johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle, Tilander painottaa.

Viraston perus­taminen on edellytys suomalaisen oikeusvaltion johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle.

TIV:n ylintä päätösvaltaa käyttää tuomarienemmistöinen johtokunta ja käytännön toiminnasta vastaa päätoiminen ylijohtaja. Lakimiesliitto piti tärkeänä sitä, että viraston ylijohtajalta edellytettäisiin oikeustieteen maisterin tutkintoa. Lakiesitys muuttui kuitenkin tältä osin lakivaliokunnassa ja kelpoisuusvaatimusta lievennettiin.

– Lakimiestutkinto olisi antanut liiton mielestä tarvittavat valmiudet tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle. Todennäköisesti ylijohtajaksi joka tapauksessa valikoituu juristi, uskoo Tilander.

Keskeistä on, että perustettava TIV saa tarpeelliset resurssit. TIV:n tehtävänä ei ole piiskata loppujakin voimia tuomarikunnasta vaan huolehtia siitä, että edellytykset laadukkaaseen toimintaan ovat olemassa. Kysymys ei ole yksinomaan palkasta, vaan niin sanotusti tekevistä käsistä.

– Rahaa tarvitaan, jotta viraston toiminta saadaan tarkoituksenmukaisesti ja uskottavasti käyntiin. Viraston tehtävien lisääntyessä toiminnan käynnistymisen jälkeen resurssitarvetta on myös arvioitava uudelleen, Tilander toteaa.

Viime syksynä tehdyn linjauksen mukaisesti Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle.