Lakimiesliiton Koulutus herättää laajaa mielenkiintoa eri alojen juristeissa Laadukasta koulutusta edullisin hinnoin

Vuoden 2009 alussa kääntyi uusi lehti Suomen Lakimiesliiton koulutus- ja kustannustoiminnassa, kun Helsingin seudun kauppakamari aloitti juristeille suunnattujen koulutus- ja kustannustuotteiden tarjoamisen Lakimiesliiton Koulutus ja Lakimiesliiton Kustannus -toiminimillä. Lakimiesliiton Koulutus ja Lakimiesliiton Kustannus ovatkin jo ehtineet herättää laajaa mielenkiintoa juristikunnassa. Lakimiesliiton ja kauppakamarin yhteishanke mahdollistaa merkittävät jäsenalennukset koulutustilaisuuksista Lakimiesliiton jäsenille.

– Kyllähän meitä kohtaan kohdistuu suurta mielenkiintoa, Lakimiesliiton Koulutuksen koulutuspäällikkö Johanna Hirvi kertoo.

– Tämä on tietysti ymmärrettävää, koska toimintaperiaatteemme on poikkeuksellinen.

Poikkeuksellisella toimintaperiaatteella Hirvi tarkoittaa juuri Lakimiesliiton Koulutuksen tarjoamia merkittäviä alennuksia Lakimiesliiton jäsenille.

– Eri alojen juristeilta tulee paljon kyselyjä tarjonnastamme ja jäsenalennuksistamme. Jo syksyllä kiinnostus oli kovaa ja Lakimiesliiton Koulutus -nimen käyttöönotto tuntuu vain kasvattavan sitä, hän jatkaa.

Asianajajat odottavat laatua ja valtakunnallisuutta

Juridisten koulutustarjoajien merkittävimpiä asiakkaita ovat perinteisesti asianajajat ja asianajoalalla työskentelevät juristit. Asianajajaliiton hallituksen ja Lakimiesliiton koulutus- ja kustannustoimikunnan jäsen Risto Sipilä kertoo, että asianajajat suhtautuvat kiinnostuneesti Lakimiesliiton Koulutuksen liikkeelle-lähtöön.

– Asianajajaliitolla on oma vahva valtakunnallinen koulutustarjonta. On kuitenkin hyvä, että tarjontaa tulee usealta taholta. Se pitää kaikki toimijat terävänä, hän toteaa.

– Täydennyskoulutus on asianajajille tärkeä osa ammatillisen osaamisen ylläpitämistä. Meillä on Asianajajaliitossa asetettu jäsenille vuotuinen 18 tunnin minimivelvoite täydennyskouluttautumisessa, ja suuri osa luonnollisesti kouluttautuu enemmänkin. Odotammekin Lakimiesliiton Koulutukselta laadukasta tarjontaa, joka entisestään parantaa myös asianajajien mahdollisuuksia täydennyskouluttautumiseen. Pidämme tärkeänä myös Lakimiesliiton Koulutuksen toiminnan valtakunnallisuutta. Toivottavasti asiakkaat löytävät tiensä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin.

Sipilä painottaa kurssien konkreettisuutta ja käytännönläheisyyttä.

– Tärkeää on, että koulutukset menevät suoraan asioiden ytimeen ja antavat konkreettisia työvälineitä käytännön juristeille. Asianajajat arvostavat kompakteja koulutuskokonaisuuksia, joissa tarjotaan tehokkaasti tarpeellinen tieto ja osaaminen kouluttautujan käyttöön, hän kertoo.

Asianajajaliitossa korostetaan koulutusasioissa erityisesti valtakunnallisuutta, erilaisten täydennyskoulutusmuotojen tukemista ja prosessikoulutusta. Sipilä uskoo Lakimiesliiton Koulutuksella olevan hyvät lähtökohdat, vaikka yleinen taloustilanne tuo eteen haasteita myös koulutusliiketoiminnassa.

– Lakimiesliiton Koulutuksen substanssipuoli on kunnossa, ja sen tuleekin olla ensisijainen menestystekijä kiristyvässä kilpailutilanteessa. Parhaista asiantuntijoista ei kannata tinkiä, koska asiakkaat ovat erittäin laatutietoisia.

Lakimiesliiton jäsenalennuksista hän uskoo olevan selkeästi hyötyä myös asianajajien keskuudessa.

– Erittäin monet asianajajat kuuluvat Lakimiesliittoon. Jäsenalennukset varmasti lisäävät entisestään heidän kiinnostustaan Lakimiesliiton Koulutuksen tarjontaa kohtaan.

Yhteistyötä julkisella sektorilla suunnitteilla

Suurin osa juridisten täydennyskouluttajien asiakkaista on perinteisesti tullut yksityiseltä sektorilta.

– Markkinahinnat ovat olleet julkisen sektorin organisaatioille yksinkertaisesti liian korkeita, Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander toteaa.

Hän toivoo Lakimiesliiton Koulutuksesta olevan apua myös tämän ongelman ratkaisemiseksi.

– Toivottavasti tilanteeseen saadaan muutosta. Me olemme erittäin halukkaita löytämään ratkaisuja, joilla Lakimiesliiton Koulutus voi tarjota myös julkisen sektorin juristeille entistä parempia kouluttautumismahdollisuuksia, hän kertoo.

Oikeusministeriön koulutuspäällikkö Jorma Hirvonen on tyytyväinen Lakimiesliiton Koulutuksen halukkuuteen tehdä yhteistyötä julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

– Oikeusministeriössä koulutusyksikkömme tuottaa hallinnonalamme juristeille peruskoulutusta, joka on yleensä kestoltaan monipäiväistä. Näen Lakimiesliiton Koulutuksen kumppanina, joka voi tarjota täsmentävää, tiettyjä aiheita syvällisesti käsittelevää täydennyskoulutusta myös julkisen sektorin juristeille. Tässähän on kysymys lakimieskunnan erityistarpeisiin vastaamisesta niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, hän sanoo.

Johanna Hirvi uskoo, että Lakimiesliiton Koulutus pystyy löytämään uudentyyppisiä yhteistyömalleja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

– On tärkeää, että julkinen puoli on mukana toimintamme suunnittelussa, hän toteaa viitaten Jorma Hirvoseen ja korkeimmassa oikeudessa työskentelevään Minna Hällströmiin, jotka ovat mukana Lakimiesliiton koulutus- ja kustannustoimikunnassa.

– Näin pystymme kuuntelemaan muun muassa oikeuslaitoksen palveluksessa työskentelevien juristien tarpeita ja tekemään heille tarvittaessa räätälöityjä kokonaisuuksia, hän sanoo.

Uusia koulutusmahdollisuuksia odotetaan

Innokkaimmin täydennyskoulutukseen suhtautuvat yleensä nuoret juristit. Heidän keskuudessaan Lakimiesliiton Koulutuksen jäsenpalveluperiaatteen ympärille rakennettuun toimintaan suhtaudutaan erittäin innokkaasti. Nuoret Lakimiehet ry:n hallituksen puheenjohtaja Salla Korhonen onkin tyytyväinen.

– Juridisen koulutuksen lisääntyminen on nuorille aina tervetullutta. Se lisää mahdollisuuksia kehittää osaamistamme.

Lakimiesliiton Koulutuksen jäsenalennuksella Korhonen uskoo olevan merkitystä sen kannalta, kuinka paljon nuoret juristit pääsevät koulutuksiin ja kuinka usein valitaan juuri Lakimiesliiton Koulutuksen tuote.

– Työnantajat yleensä maksavat juristin täydennyskoulutuksen. Kun koulutustilaisuutta valitaan useamman palveluntarjoajan tuotteista, voi Lakimiesli iton Koulutuksen tarjoamalla jäsenalennuksella olla merkitystä tilanteessa, jossa koulutukset ovat laadultaan ja aihepiireiltään muuten tasavahvoja, Korhonen arvelee.

Lakimiesliiton Koulutus ja Nuoret Lakimiehet ry ovat aloittaneet myös keskinäisen yhteistyöhankkeen, jonka kautta Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenillä on mahdollisuus saada vuosittain muutamia vapaapaikkoja Lakimiesliiton Koulutuksen kursseille.

– Olemme NuLa:ssa todella iloisia Lakimiesliiton Koulutuksen yhteistyöhalukkuudesta. Kurssipaikat ovat haluttua tavaraa. Vapaapaikat ovat erittäin konkreettinen jäsenetu, joka varmasti lisää Lakimiesliiton Koulutuksen tunnettuutta ja positiivista mainetta jäsenistömme keskuudessa, Korhonen sanoo.

Pirteän 60-vuotiaan uusi alku

Suomen Lakimiesliitto järjesti ensimmäisen täydennyskoulutustilaisuutensa vuonna 1949. Kustannustoiminta oli ehditty aloittaa jo vuotta aikaisemmin.

Helmikuun alussa Lakimiesliitto ja Helsingin seudun kauppakamari juhlistavat Lakimiesliiton koulutus- ja kustannustoiminnan 60-vuotista taivalta ja uuden yhteistyön alkua omien luottamushenkilöidensä ja sidosryhmiensä kanssa Ravintola Pörssissä Helsingissä.

– Haluamme toisaalta tuoda esiin pitkät perinteemme juridiikan kouluttajana ja kustantajana ja toisaalta kertoa omalle väellemme ja eri alojen kumppaneille ja asiakkaille, mistä Lakimiesliiton Koulutuksessa vuosimallia 2009 on kysymys, Jorma Tilander toteaa.

Johanna Hirvi on tapahtumasta innoissaan.

– On erittäin tärkeää tavata kohderyhmiemme edustajia ja keskustella heidän kanssaan Lakimiesliiton Koulutukseen liittyvistä toiveista ja odotuksista. Kentän ääntä pitää tässä toiminnassa kuunnella, se on menestymisen ehdoton edellytys.