Lakimiesliiton koulutus kesätapahtumassa

Lakimiesliiton Koulutus oli aktiivisesti mukana Pääkaupunkiseudun kesätapahtumassa. Tilaisuuden aikana osallistujilta kysyttiin muun muassa, keitä asiantuntijoita he kaikkein eniten haluaisivat kuulla Lakimiesliiton Koulutuksen koulutustilaisuuksissa. Tässä ”epävirallisessa äänestyksessä” eniten mainintoja sai professori Mika Hemmo Helsingin yliopistosta. Toiseksi eniten mainintoja sai professori Urpo Kangas. Kaiken kaikkiaan vastauksia annettiin lähes sata ja äänet jakautuivat 20 eri oikeuden alan asiantuntijan kesken. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme vapaapaikkaa Lakimiesliiton Koulutuksen seminaareihin. Kyselyn voittajat ovat: Susanna Kanerva, Nordea Pankki Suomi Oyj Raija Sallmèn, Eteläinen tullipiiri Helka-Maaria Sola, Espoon maistraatti.Onnea voittajille ja tervetuloa Lakimiesliiton Koulutuksen seminaariin. Mika Hemmoa voi kuulla Lakimiesliiton Koulutuksen brunssiseminaarissa 28.10. ”Sopimusriidat välimiesmenettelyssä välimiehen silmin”.