Lakimiesliiton stipendejä haettava 15.4.2013 mennessä

Lakimiesliiton stipendirahasto tukee stipendejä jakamalla jäsentensä ammatillista kehitystä ja oikeustieteellistä tutkimusta.

Stipendejä myönnetään harkinnanvaraisesti oikeustieteen opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Merkittävimmiksi tukikohteiksi ovat muodostuneet opiskelijoiden ulkomaille suuntautuvan vaihto-opiskelun tukeminen ja valmistuneiden jatko-opintojen avustaminen, erityisesti väitöstutkimuksen tukeminen. Myös muihin kohteisiin voidaan myöntää stipendi perustellusta syystä.

Stipendirahastosta voidaan lisäksi tukea opiskelijaryhmien oikeustapauskilpailuihin osallistumista. Myös opiskelijaryhmien ammatillisia koulutus- ja tutustumismatkoja on avustettu.

Stipendit ovat suuruudeltaan kannustusluonteisia ja jaettava summa riippuu stipendirahaston tuotosta.

Lakimiesliiton jäsenyys on stipendin saannin edellytys. Lähtökohtaisesti stipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut Lakimiesliiton jäsenenä kaksi vuotta ja maksanut jäsenmaksun. Opiskeluaikainen jäsenyys luetaan mukaan, jos henkilö on valmistuttuaan liittynyt Lakimiesliiton varsinaiseksi jäseneksi. Ryhmästipendi voidaan myöntää ryhmälle, jossa kaikki ovat liiton jäseniä.

Stipendiä haetaan osoitteesta www.lakimiesliitto.fi/palvelusi/apurahat löytyvällä hakemuslomakkeella. Yleensä vaaditaan liitteitä, esimerkiksi vaihto-opinnoista hyväksymiskirje tai hyväksymistodistus ja väitöstutkimuksesta virallisen työnohjaajan lausunto ja ryhmiltä matkan tai kilpailun ohjelma. Hakulomake kannattaa täyttää huolellisesti.

Stipenditoimikunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan Suomen Lakimiesliittoon, Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki 15.4.2013 mennessä. Päätökset tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan haun tuloksesta.
 

Lisätietoja:
viestintäjohtaja Juhana Harju
juhana.harju@lakimiesliitto.fi
041 458 0033