Lakimiesliiton valtuuskunnan uusi kokoonpano

Loput neljä paikkaa on varattu opiskelijoiden edustajille, ja opiskelijajärjestöt nimeävät itse edustajansa näille paikoille.

Nuoret Juristit (NuJu ) tuplasi vaalissa edustajamääränsä. Kautensa päättävässä valtuuskunnassa NuJulla oli neljä paikkaa, kaudelle 2021–2024 paikkamäärä nousi kahdeksaan.

Paikkoja menettivät hallinnon lakimiehet (Hallinnon puolesta), tuomareiden ja esittelijöiden ehdokaslista sekä Suomen Asianajajaliiton lista.

Vaalin kolme eniten saanutta yksittäistä ehdokasta olivat prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää (Suomalainen Lakimiesyhdistys) 109 äänellä, kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto 96 äänellä (PUSH) ja asianajaja Hanna-Maria Seppä (NuJu) 73 äänellä.

Valtuuskunnan paikkajako 2021–2024
(suluissa edustajien määrä 2018–2021)

Hallinnon puolesta 4 (5)
Juridiska Föreningen i Finland 1 (1)
Naisjuristit 1 (1)
Nuoret Juristit 8 (4)
PUSH 5 (5)
Suomalainen Lakimiesyhdistys 7 (7)
Suomen Asianajajaliitto 2 (3)
Tuomarit/esittelijät 7 (9)
Yksityisalojen lakimiehet 5 (5)

Valtuuskuntaan valitut aakkosjärjestyksessä

Aho Sari
Aine Antti
Ansanullah Tarik
Bertell Sanna-Maria
Cederlöf Karin
Einola Pasi
Engblom Matleena
Haavisto Jukka
Hietanen-Tanskanen Ira
Hoffrén Mia
Hämäläinen Merva
Karppinen Laura
Korpisaari Päivi
Kuhanen Leena
Laakso Ville
Laaksonen Sofia
Lehtinen Tuomas
Lehtonen Harri
Lipiäinen Visa
Nurminmäki Tiina
Pitkänen Anna
Riekkinen Juhana
Rintamo Sara
Ritala Nelli
Rytkölä Antero
Salmi Lipiäinen Maija
Sasi Kimmo
Seppä Hanna-Maria
Soininen Antti
Sorjonen Antti
Spring Petra
Still Viveca
Tapani Jussi
Terämaa Jyri
Vainikka Ulla
Vainionpää Hanna
Vierula Katriina
Viikari Nora
Virrankoski Paula
Vuorenpää Mikko

Vaalitulokset löytyvät kokonaisuudessaan liiton verkkosivujen jäsenportaalista.