Lakimiesliiton valtuuskunta uudistusten äärellä

Lakimiesliiton ylin päättävä elin, valtuuskunta, kokoontui 26.11.2012 Helsinkiin päättämään  henkilövalinnoista sekä liiton vuoden 2013 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Kyseessä oli vastavalitun valtuuskunnan ensimmäinen kokous.

Kokous aloitettiin perinteisellä alustuksella, jonka piti työ- ja elinkeino­ministeriön erityisasiantuntija Maija Lyly-­Yrjänäinen. Hän esitteli vuodesta 1992 lähtien toteutetun työelämä­barometrin tuloksia. Barometri paljastaa, että viime vuosina työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat kohentuneet ja kiusaaminen työ­tovereiden taholta on vähentynyt. ­Barometri paljastaa myös ongelmia, kuten ­liiallisen työkuormituksen ja korvauksetta­ tehdyt ylityöt. Jälkimmäiset kohdistuvat erityisesti ylempiin toimihenkilöihin.

Ennakkotiedot vuoden 2012 työ­elämäbarometrista julkistetaan tammi-helmikuun vaihteessa ja kattava raportti julkaistaan kesään mennessä.

Keväällä valmisteltu liiton strategia oli otettu huomioon, kun keskustoimisto ja hallitus  valiokuntineen olivat suunnitelleet tulevan vuoden toimintaa. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu runsaasti projekteja, jotka konkretisoivat strategiassa määriteltyjä painopisteitä. Muodoltaan valtuuskunnassa hyväksytty suunnitelma on uusi, sillä se on jaettu neljään lukuun: vaikuttava edunvalvoja, jäseniä palveleva järjestö, vakuuttava viestijä ja yhteis­kunnallinen vaikuttaja sekä tehokas hallinto.

Myös budjetin rakenne muuttui vastaamaan liiton toimintasektoreita aiemman valiokuntapohjaisen jaon sijaan. Toimintoihin perustuva budjetointi on tarkoitettu helpottamaan resurssien käytön seuraamista, joten jatkossa eri vuosien vertaaminen on luontevaa. Uusi budjetti on myös aiempaa läpinäkyvämpi ja selkeämpi.

Tulevan vuoden toimintaan vaikuttaa tietysti myös se, ketkä liittoa jatkossa ­ohjaavat. Liiton ja siten myös valtuuskunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2013–2015 valittiin käräjätuomari Asko Nurmi­ ja varapuheenjohtajaksi professori Tuula Linna. Samalla valtuuskunta kiitti lämpimästi Risto Nuolimaata lähes kuusi vuotta kestäneestä puheenjohtajuudesta ja Salme Sandströmiä varapuheen­johtajan tehtävän hoitamisesta. Nuolimaan ja Sandströmin aikakausi sai näin tyylikkään päätöksen.

Kiitosta työstään keräsi myös kaksi kautta eli lähes neljä vuotta liiton ­puheenjohtajana toiminut Harri Lindberg. Hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja valittiin puheenjohtajaksi, joten Jarmo Hyvärinen jatkaa Lindbergin työtä.­ Hyvärisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Jari Pouttu.

Hallituksessa olivat erovuoroisia Pekka­ Jäntti (varajäsen Jyrki Sarkkinen), Satu Karhunen (Une Tyynilä) ja Pekka Liesivuori (Teuvo Sarin). Heistä Pekka Liesivuori jatkaa yhden vuoden kaudella ja hänen varajäsenenään jatkaa Teuvo Sarin.  Satu Karhunen valittiin jatkamaan hallituksen jäsenenä, mutta henkilökohtainen varajäsen vaihtuu Jaakko Laurilaan. Uusina hallitukseen valittiin aiemmin varajäsenenä toiminut Antero Rytkölä (Tom Marsti) ja Antti Sorjonen (Jyrki Sarkkinen). Karhusen, Rytkölän ja Sorjosen kauden pituus on normaali kaksi­ vuotta.

Myös hallituksen jäsenet ja varajäsenet palkittiin kiitoksin vaativan luottamustehtävän hoitamisesta.

Valtuuskunnan kevätkokous sovittiin alustavasti pidettäväksi 27.5.2013.