Lakimiesliiton valtuuskunta: Vilkkaasti keskustellen kohti työntäyteistä kevättä

Lakimiesliiton ylin päättävä elin eli valtuuskunta kokoontui Helsingissä marraskuussa. Edunvalvonta, sosiaalinen media ja opiskelijaedustus liiton hallituksessa herättivät keskustelua. Yhteistoiminnan pelisäännöistä kertoi yhteistoiminta-asiamies Helena Lamponen.

Valtuuskunnan syyskokouksen sääntömääräisiä tehtäviä ovat toiminta- ja taloussuunnitelmasta päättäminen ja jäsenmaksun määrääminen. Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja nimeää hallituksen sekä tilintarkastajat.

Sääntömääräisten tehtävien lisäksi syyskokouksella on liiton yhteishenkeä vahvistava rooli. Hallitus ja toimihenkilöt saavat palautetta toiminnastaan. Uuteen vuoteen siirrytään uusien ideoiden virkistäminä.

Yhteistoimintaa työyhteisöjen parhaaksi

Syyskuun alussa työ- ja elinkeinoministeriössä aloittanut Suomen ensimmäinen yhteistoiminta-asiamies OTT Helena Lamponen esitteli valtuuskunnan kokouksessa kattavasti yhteistoiminnan pelisääntöjä.

Lamponen korosti lakimiesten keskeistä roolia, kun yritystasolla kulttuuria viedään yhteistoimintalaissa säädettyyn suuntaan. Ei kuitenkaan riitä, jos pelkästään valvotaan lainsäädännön noudattamista, sillä laki yhteistoiminnasta yrityksissä on luonteeltaan kehittämislaki. Asenteiden on muututtava.

Yhteistoiminta-asiamiehen tärkein tehtävä on viranomaisen tiedotevelvollisuus. Kiireisimpänä projektinaan Lamponen mainitsi kattavien verkkosivujen kehittämisen, sillä ongelmia ennaltaehkäistään tehokkaasti antamalla oikeaa tietoa. Muita tehtäviä ovat lakien noudattamisen valvonta, neuvonta lakien soveltamisessa sekä yhteistoiminnan ja osallistumisjärjestelmien edistäminen aloittein ja ohjein. Lamponen korosti, että työpaikalta asiamieheen voi ottaa yhteyttä kuka tahansa. Ilmoittajan henkilöllisyys pysyy salassa myös silloin, kun ilmoitus johtaa valvontatoimenpiteeseen.

Eväitä kiireiseen kevääseen

Valtuuskunnalle annettiin selvitys ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. Huolestuttavana ilmiönä todettiin akavalaisten työttömyyden kova kasvu. Lakimiesten työttömyys on kuitenkin pysynyt kohtuullisen matalana. Julkisella sektorilla neuvottelut ovat käynnistymässä. Kiistaa on odotettavissa ainakin palkankorotuksista.

Lakimiesliiton hallituksen kokouksiin myönnetään jatkossa puhe- ja läsnäolo-oikeus opiskelijaedustajalle. Hallitus saa tietoa opiskelijoiden ajankohtaisista kysymyksistä ja toisaalta opiskelijat saavat uuden mahdollisuuden vaikuttaa liiton toimintaan. Päätöstä kiiteltiin useissa puheenvuoroissa.

Valtuuskunnassa tuotiin esille mahdollisuus saada Lakimiesliitolle näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Keskustelussa todettiin asian vaativan jatkoselvittelyä. Muiden ammattiliittojen onnistumisista voidaan ottaa oppia.

Liiton edunvalvonnassa korostuvat lähestyvät eduskuntavaalit ja niitä seuraavat hallitusohjelmaneuvottelut. Oikeusturvaohjelma esittää oikeusturvaa parantavia kirjauksia hallitusohjelmaan. Samalla voidaan edellyttää perusteltuja resurssilisäyksiä. Onnistuminen tässä hankkeessa edellyttää määrätietoisuutta ja sinnikkyyttä, sillä taloustilanteesta johtuen neuvotteluista odotetaan vaikeita.

– Lakimiesliiton valtuuskunnassa käytetyt puheenvuorot kertovat toimistolle ja hallitukselle, mikä liiton jäseniä mietityttää. Toiminnan kehittämisessä on kaikesta palautteesta hyötyä. Syyskokous antoi voimia menestyä kiireisen kevään edunvalvonnassa, toiminnanjohtaja Jorma Tilander toteaa.

Teksti Juhana Harju