Lakimiesliitosta apua yrittäjä­jäsenelle epävarmoina aikoina

Pulma

”Olen lakialan yrittäjä ja koronan aiheuttamasta epävarmasta taloustilanteesta johtuen joudun sopeuttamaan toimintaani. Pohdin, millaisia säästömahdollisuuksia minulla on työlainsäädäntöön nojaten. Kaipaan myös oman ammattiosaamiseni päivittämistä. Millaista neuvontaa voin saada Lakimiesliitolta yrittäjänä ja millaisia koulutuksia liitto minulle tarjoaa?”

Ratkaisu

Vaikka liiton työ- ja virkasuhdeneuvonta on pääasiassa tarkoitettu työntekijäasemassa oleville jäsenille, liitto neuvoo myös yrittäjäjäseniä työlainsäädännön tulkinnoissa.

Yrittäjäjäsenelle voidaan esimerkiksi kertoa, millaisia yhteistoimintatalainsäädännön muutoksia koronan vuoksi on säädetty ja miten niitä pitää soveltaa esimerkiksi lomautustilanteessa, vastaa Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin.

Liitto neuvoo myös yrittäjäjäseniä työlainsäädännön tulkinnoissa.

Yhteydenoton yhteydessä yrittäjäjäsenelle selvennettiin koroonaan liittyviä työlainsäädännön muutoksia, jotka ovat voimassa ainakin vuoden loppuun asti ja jotka on tehty helpottamaan yrittäjien taloudellista tilannetta. Yrittäjäjäsen ohjattiin myös hakemaan yrittäjille tarkoitettuja avustusmahdollisuuksia.

Lakimiesliitto tarjoaa koulutusvaihtoehtoja yrittäjäjäsenelle, Meklin kertoo. Lakimiesliiton järjestämät monipuoliset koulutukset esimerkiksi työhyvinvointiin ja työelämätaitoihin liittyen ovat yrittäjäjäsenten ulottuvilla.

Lisäksi yrittäjäjäsen toivotettiin tervetulleeksi johtaja- ja esihenkilöverkostoon, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Liiton jäsenet saavat osallistua maksutta myös Akavalaiset yrittäjät ry:n (AKY) ja sen jäsenyhdistyksen koulutuksiin.

Lakimiesliitto tarjoaa koulutusvaihtoehtoja yrittäjäjäsenille.

Yrittäjyyden muihin osa-alueisiin, kuten verotukseen liittyvissä kysymyksissä, liitolla ei ole varsinaisesti neuvontapalvelua, mutta tarpeen mukaan koulutusta voidaan järjestää näistäkin aiheista. Liiton jäsenenä yrittäjät ja ammatinharjoittajat voivat myös saada Suomen yrittäjiltä edulliseen hintaan palvelupaketin, johon kuuluu neuvonta myös tällaisissa asioissa, tähdentää Meklin.

Lakimiesliitolla on 700 päätoimista yrittäjäjäsentä.

Yhteydenoton yhteydessä Meklin myös muistutti, että yrittäjät ovat edustettuna sekä Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnassa että Lakimiesliiton hallituksessa, ja kannanottoja laadittaessa otetaan yrittäjien näkökulma huomioon. Lakimiesliitto kuuntelee myös yrittäjäjäsenten toiveita järjestettävistä koulutuksista.