Lakimiesliitto auttaa tulevaa hallitusta vastaamaan oikeuspoliittisiin haasteisiin

Lakimiesliitossa olemme pitäneet äärimmäisen tärkeänä, että oikeuspoliittisia kysymyksiä ei unohdeta, kun eduskuntavaalikampanjoita käydään ja etenkin, kun vaalien jälkeistä hallitusohjelmaa laaditaan. Olemmekin valmiita tukemaan poliittisia päättäjiä ja antamaan henkilöstömme ja kenttämme käytännön asiantuntemuksen heidän käyttöönsä, kun kauaskantoisia oikeuspoliittisia päätöksiä ensi vaalikaudella tehdään. Tätä varten julkaisimme jo viime syksynä Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelman, jossa on kattavasti esitetty omalta kentältämme tulleet ehdotukset ratkaisuiksi, joilla pystytään merkittävästi vähentämään oikeudenkäyntien viivästymistä ja parantamaan kansalaisten oikeusturvaa. Tämä tapahtuu sekä oikealla tavalla suunnatuin resurssikohdennuksin että prosessilainsäädäntöä kehittämällä. Näitä ratkaisuja olemme ohjelman julkistamisesta lähtien esitelleet suurimmille eduskuntapuolueille ja ne on otettu erittäin hyvin vastaan. Keskusteluyhteys oikeusministerin ja ministeriön muun johdon kanssa on Oikeusturvaohjelmamme suhteen ollut toimiva.

Lakimiesliiton vaalipaneelissa nousivat esille muun muassa harmaan talouden vastaiset toimenpiteet, joita kaikki panelistit pitivät äärimmäisen tärkeinä ensi vaalikautta ajatellen. Talousrikollisuuden nykyistä tehokkaampi torjunta nostettiinkin paneelissa ensi vaalikauden tärkeimpien hankkeiden joukkoon. Myös puolueille tekemämme kyselyn (katso Lakimiesuutiset 2/2011: Puolueet oikeusturvaa parantamaan) perusteella talousrikollisuuden torjunnan tärkeydestä vallitsee puoluekentässä täydellinen yksimielisyys, jonka tulee tulevalla vaalikaudella materialisoitua selkeiksi panostuksiksi. Toimenpiteitä talousrikoksien torjunnan tehostamiseksi on jo tälläkin vaalikaudella tehty, mutta työtä on vielä paljon jäljellä. Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelmassa on esitetty selkeät laskelmat siitä, kuinka talousrikollisuuden torjuntaan panostaminen maksaa itsensä takaisinsaadun rikoshyödyn muodossa jopa niin, että talousrikossyyttäjien ja -tutkijoiden palkkaaminen on valtiolle taloudellisesti erittäin kannattavaa toimintaa.

Myös muita Oikeusturvaohjelmassa esiin nostamiamme teemoja nousi esille vaalipaneelin oikeuspolitiikkakeskusteluissa. Oikeudenkäyntien painopisteen aito siirtäminen käräjäoikeuksiin ottamalla käyttöön kolmen tuomarin kokoonpanot lainsäädännön edellyttämällä tavalla on asia, joka on selkeä resurssikysymys ja luonnollisesti myös työnjohdollinen kysymys alioikeuksissa. Eduskunnan lakivaliokunta otti asiaan kuluneella vaalikaudella selkeän kannan ilmoittaessaan, että tuomioistuinlaitoksen resurssitilanne ei saa johtaa siihen, että kolmen tuomarin kokoonpanoja ei tosiasiallisesti voida käyttää. Puoluekyselyssämme kolmen tuomarin kokoonpanojen lisäämistä kannattivat kaikki puolueet. Vahvennetun kokoonpanon koettiin lisäävän oikeusturvaa selvästi. Tämä yksimielinen tahtotila tulee seuraavalla vaalikaudella toteuttaa ja keskittää voimavaroja alioikeuksien toiminnan tehostamiseen. Aito painopisteen muutos mahdollistaisi myös näyttömuutoksenhakukysymysten uudelleen arvioinnin.

Puolueiden edustajien kanssa käymämme keskustelut, alkuvuodesta yhdessä eduskunnan perustuslakivaliokunnan kanssa toteuttamamme oikeusturvaseminaari, tekemämme puoluekysely ja järjestämämme vaalipaneeli ovat viimeistään vakuuttaneet meidät siitä, että Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelma on vastannut huutavaan tarpeeseen löytää juristien omia lääkkeitä oikeudenkäyntien viivästymisten vähentämiseen ja kansalaisten oikeusturvan parantamiseen. Tulevan hallituksen hallitusohjelmassa haluammekin nähdä Oikeusturvaohjelmaa koskevan kirjauksen, joka alkaa johtaa systemaattisiin toimenpiteisiin. Puolueiden liikuttavan yksimielisiä kantoja kuunnellessa tämän ei pitäisi olla ongelma, päinvastoin. Sen pitäisi olla suorastaan itsestäänselvyys.