Lakimiesliitto ei kannata oikeustieteen opiskelupaikkojen lisäämistä

Lakimiesliitto on pitänyt pitkään esillä, ettei ketään tule kouluttaa suoraan kortistoon. Juristeille tulee toisin sanoen riittää jatkossakin koulutusta vastaavia töitä.

Liitto on ottanut kantaa muun muassa oikeustieteellisten tiedekuntien ja muiden oikeustieteellisiä opintoja tarjoavien yksiköiden opiskelijaksiottomääriin. Liiton näkemyksen mukaan opiskelupaikkojen lisäämisen sijaan jo olemassa olevaa koulutusta olisi ennemmin tarvetta kehittää nykyistä laadukkaampaan suuntaan.

Kuluvan syksyn aikana Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi ovat kuitenkin hakeneet koulutusvastuun laajentamista. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi useiden aloituspaikkojen lisäämistä oikeustieteelliselle alalle.

Liiton näkemyksen mukaan opiskelupaikkojen lisäämisen sijaan jo olemassa olevaa koulutusta olisi ennemmin tarvetta kehittää nykyistä laadukkaampaan suuntaan.

Vaasassa tarjotaan jo tällä hetkellä oikeustieteellistä opetusta Helsingin yliopiston alaisuudessa. Opinnot toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Åbo Akademissa sen sijaan voi opiskella ruotsiksi notaarin tutkinnon, minkä jälkeen opiskelijat voivat hakea jatko-oikeutta johonkin muuhun korkeakouluun.

Lakimiesliitto kantaa huolta laadukkaan ruotsinkielisen opetuksen puolesta. Tältä osin panostukset tulee keskittää jo tällä hetkellä ruotsinkielistä opetusta tarjoaviin yksiköihin.

Liiton ja työ- ja elinkeinoministeriön selvityksistä selviää, ettei alueellista pulaa juristeista ole, ja että opiskelupaikkojen ja työpaikkojen suhde on jo nykyisellään hyvässä tasapainossa.

Lähtöruutu: Kaikille juristeille töitä

Lakimiesliiton mielestä on huolehdittava siitä, että kaikille oikeustieteitä opiskelleille on jatkossakin tarjolla koulutusta vastaavaa työtä. Tämä tavoite ei ikävä kyllä täysin toteudu.

Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi hakevat koulutusvastuuta

Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi hakivat syyskuun 2021 lopulla koulutusvastuuta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Toteutuessaan koulutusvastuun laajentaminen tarkoittaisi täysin uutta oikeustieteellistä tiedekuntaa Vaasan yliopistoon ja Åbo Akademille oikeutta tarjota maisterivaiheen opintoja notaarintutkinnon jälkeen.

Tällä hetkellä Vaasassa voi jo opiskella oikeustiedettä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan alaisuudessa. Åbo Akademin opiskelijat hakeutuvat pääsääntöisesti jatko-opintoihin Turun yliopistoon.

Lakimiesliitto vastustaa koulutusvastuiden myöntämistä

Lakimiesliitto vastustaa koulutusvastuiden laajentamisia, sillä työmarkkinoilla ei ole tarvetta nykyistä suuremmalle juristimäärälle. Liiton mukaan koulutusvastuun laajentaminen ei tarjoaisi synergiaetuja.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2021 teettämän ammattibarometrin mukaan juristeja koulutetaan tällä hetkellä riittävästi työelämän tarpeisiin.

Liiton mukaan koulutusvastuun laajentaminen ei tarjoaisi synergiaetuja.

Lakimiesliitto jakaa huolen ruotsia taitavien juristien määrästä

Lakimiesliitossa tiedostetaan, että ruotsia taitavien juristien määrä on suppea. Liiton mukaan asia ratkeaa kuitenkin panostamalla jo olemassa oleviin yksiköihin ja niiden tarjoamaan koulutukseen.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja voitaisiin jatkossa tarjota yhä useammin kahdella kielellä. Liiton mukaan Åbo Akademin opiskelijoiden sujuvaa siirtymää jatko-opintoihin tulee tukea jatkossakin.

Riittäkö osaavia opettajia kaikille?

Koulutuksen tulee perustua tutkittuun, tuoreimpaan tietoon, eikä osaavien oikeustieteen opettajien rekrytoiminen ole nykyiselläänkään helppoa. Siksi myös opetus- ja tutkimushenkilöstön rekrytoinnin kannalta olisi parempi, jos opetus keskittyisi nykyisiin oikeustieteellisiä opintoja tarjoaviin oppilaitoksiin.

Osaavien oikeustieteen opettajien rekrytoiminen ei ole nykyiselläänkään helppoa.

Liitto ottaa kantaa

Lakimiesliitto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon koulutusvastuun laajenemisesta ja sen mahdollisista vaikutuksista.

Lisäksi liitto on osallistunut julkiseen keskusteluun aiheesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ollut päättänyt koulutusvastuun laajentamisesta Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin osalta vielä tämän lehden mennessä painoon.

Maali: Sopivasti opiskelupaikkoja työelämän tarpeisiin

Lakimiesliitto toivoo, että liiton näkemys otetaan huomioon koulutusvastuun laajentamisesta päätettäessä. Tällöin oikeustieteellistä alaa opiskelevilla tulevilla juristeilla on jatkossakin riittävästi töitä valmistumisen jälkeen ja laadukas opetus molemmilla kotimaisilla kielillä on turvattu.

Juttuun on haastateltu Lakimiesliiton koulutuspoliittista suunnittelijaa Jenni Tuomaista.