Lakimiesliitto ihmettelee todistajanpalkkioiden jälkeenjääneisyyttä

Todistajanpalkkioasetusta muutettu viimeksi vuonna 2000

Asetuksen valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista mukaan Taloudellisena menetyksenä korvataan ansio- tai muun tulon menettäminen, aiheellisesti sijaiselle tai kodin- tai lastenhoitajalle suoritettu palkka taikka muu aineellinen menetys, joka korvaukseen oikeutetulle on aiheutunut tuomioistuimeen saapumisesta. Taloudellisesta menetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 350 markkaa vuorokaudelta.

Joku saattaa tässä vaiheessa ihmetellä, miksi asetuksessa puhutaan markoista. Siksi, että asetusta on viimeksi muutettu vuonna 2000. Suomen siirtyessä euroon enimmäiskorvausmäärä asetettiin 58,87 euroon vuorokaudelta. Määrä on edelleen sama.

Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lindberg ihmettelee valtion maksamien todistajanpalkkioiden jäämistä jälkeen yleisestä taloudellisesta kehityksestä.

– Todistajille maksettavat korvaukset pitäisi saattaa ajan tasalle. Mielestäni kyse on ihmisten oikeusturvasta, hän toteaa. – Todistaja on oikeussalin kunniavieras. Palkkion jämähtäminen vuoden 2000 tasolle antaa todistajan keskeisen tärkeästä merkityksestä väärän signaalin.

Todistajalle maksettava korvaus on saajalleen verovapaata tuloa, joten vertailukohtana paras on suomalaisen keskimääräinen nettotulo vuorokaudessa.

– Tekemiemme selvitysten perusteella suomalaisen keskimääräinen nettotulo on nykyään noin 2 100 euroa/kk. Näin ollen sen mukainen keskimääräinen päiväpalkka 21 kuukausittaisen työpäivän mukaan on noin 100 euroa. Jo yli 10 vuotta samana pysynyt maksimikorvaus todistajalle on määrältään selvästi jälkeenjäänyt, se vastaa vain noin 1 240 euron kuukausinettotuloa, Lindberg kertoo.

Syksyllä kannanotto ja yhteys oikeusministeriöön

Lakimiesliitossa asiaa pidetään oikeusturvakysymyksenä, johon valtiovallan olisi vastattava.

– Ei ole kovin motivoivaa tulla pitkien matkojen takaa todistamaan, kun tietää, että ei läheskään voi saada edes omiaan pois, Lindberg sanoo. – Matkat tuomioistuimiin ovat pidentyneet käräjäoikeusverkoston harventamisen myötä. Mikäli todistaja joutuu tulemaan paikalle esimerkiksi satojen kilometrien päästä, muodostuu todistajana toimimiseen käytetty aika usein vielä huomattavasti pidemmäksi kuin työpäivä. Käräjäoikeusverkoston harventaminen vaikuttaa todistajienkin matkoja pidentävästi. Tämäkin pitäisi ottaa huomioon maksimikorvausmäärää asetettaessa, hän jatkaa.

Lakimiesliitto ei aio jäädä toimettomaksi asian kanssa.

– Tulemme ottamaan asiaan virallisesti kantaa syksyllä, kun järjestämme oikeudenkäyntikuluja koskevia kysymyksiä käsittelevän tilaisuuden. Olemme kesän jälkeen yhteydessä myös oikeusministeriössä asiasta vastaaviin tahoihin, Lindberg kertoo.