Lakimiesliitto jakaa Yrittäjyyspalkinnon

Lakimiesliitto jakaa Lakimiespäivänä 4.10.2013 nyt jo seitsemättä kertaa liiton Yrittäjyyspalkinnon.

Yrittäjyyspalkinto voidaan luovuttaa ansioituneelle, oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle lakimiehelle tunnustuksena yrittämisestä tai yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Palkinnon saajaa valittaessa kiinnitetään huomiota Yrittäjyyspalkinnon ohjesäännön mukaan muun muassa yritystoiminnan ajalliseen kestoon, yrityksen toiminnalliseen kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen, yrityksen toiminta-ajatukseen ja toiminnan laatuun, toimintaan lakimieskunnan arvostuksen kohottamisessa, yrittäjyyden edistämiseen, yrittäjän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, eettisten arvojen huomioimiseen yritystoiminnassa sekä toimintaan Lakimiesliitossa tai muissa alaan liittyvissä järjestöissä.

Koska lakimiestutkinto antaa monipuoliset valmiu­det hyvin erilaisiin tehtäviin, ei Yrittäjyyspalkinnon saamisen edellytyksenäkään ole yrittäjyys nimenomaan juridiikan parissa.

Yrittäjyyspalkinnon saajan valitsee Lakimiesliiton hallituksen nimeämä Yrittäjyyspalkintolautakunta.

Yrittäjyyspalkintolautakunta pyytää tekemään perustellut ehdotukset Yrittäjyyspalkinnon saajista 5.4.2013 mennessä Yrittäjyyspalkintolautakunnan sihteerille Taru Turuselle joko kirjeitse tai sähköpostitse:

 

Suomen Lakimiesliitto,
Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki
taru.turunen@lakimiesliitto.fi.