Lakimiesliitto lanseeraa mentorointiohjelman Lakimiespäivässä

Lakimiesliitto pyrkii jatkuvasti parantamaan jäsentyytyväisyyttä kehittämällä jo olemassa olevia palveluja ja lanseeraamalla uusia. Yksi merkittävä askel otetaan Lakimiespäivä XLII:ssa syyskuun lopussa. Siellä Lakimiesliitto lanseeraa oman mentorointiohjelmansa.

– Toivomme, että ohjelmastamme tulee jokavuotinen mahdollisuus jäsenillemme oppia uutta ja kehittää itseään, sanoo Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander, joka on itse lähdössä mentoriksi ohjelmaan.

Mikä mentorointi?

Mentorointi on kahden henkilön välinen luottamuksellinen ohjausprosessi, jossa kokeneempi kollega eli mentor ja työiältään nuorempi mentoroitava eli aktor tapaavat sopiminaan aikoina säännöllisesti noin 1–2 tuntia kerrallaan tietyn ajan –esimerkiksi vuoden – kestävässä ohjelmassa. Aktor voi tapaamisissa pohtia ja esitellä työhönsä ja uraansa liittyviä kysymyksiä, mentorin tehtävänä on kommentoida, kysellä, haastaa, kannustaa ja niin edelleen. Mentor ei kuitenkaan pyri opettamaan aktoria tai antamaan hänelle valmiita vastauksia pohdittaviin kysymyksiin.

– Ensisijaisena tavoitteena mentoroinnissa on aktorin työuran hallinnan ja uralla kehittymisen tukeminen, sanoo Lakimiesliiton Jäsenpalveluyksikköä vetävä Mikko Salo, joka vastaa mentorointiohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä viestintäpäällikkö Juhana Harjun kanssa.

– Toisaalta myös mentorit oppivat paljon uutta onnistuneen prosessin tuloksena. Onnistunut mentorointisuhde on aina kaksipuolinen ja siitä on molemmille osapuolille hyötyä, toteaa Juhana Harju.

Mentoroinnin merkitys urakehityksen kannalta on empiirisesti todistettu. Mentoroinnin ammatillisen ja psykososiaalisen funktion vaikutusta uralla etenemiseen on tutkittu ja huomattu, että sekä ammatillinen että psykologinen mentorointi vaikuttavat mentoroitavan palkkaukseen ja ylennyksiin.

– Haluamme tarjota Lakimiesliiton jäsenille uuden työkalun itsensä kehittämiseen ja onnistuneiden uravalintojen tekemiseen, Salo kertoo.

Benchmarkkausta muista järjestöistä

Ennen ohjelman varsinaista suunnittelua ja aloittamista on projektiryhmä hakenut taustatietoja Lakimiesliiton kanssa läheisessä suhteessa olevista järjestöistä, joissa on toteutettu onnistuneita mentorointiohjelmia.

– Alun perin idea lähti yhteydenpidostamme tanskalaiseen sisarjärjestöömme Danmarks Jurist- og Oekonomforbundiin. Heiltä saimme erittäin arvokasta tietoa, jonka pohjalta oli hyvä lähteä kehittämään ajatusta eteenpäin Lakimiesliitossa. Suomen Ekonomiliiton mentorointiohjelmia pyörittävä Ritva Heikinheimo on ollut erittäin avulias. Ekonomiliitto on jäsenmäärältään Lakimiesliittoa suurempi ja heidän mentorointiohjelmansakin on mittava. Samat lainalaisuudet pätevät kuitenkin ohjelman käynnistämisessä järjestön koosta riippumatta, sanoo Mikko Salo.

– Omista jäsenjärjestöistämme kyselimme kokemuksia Naisjuristit ry:stä puheenjohtaja Anne Horttanaiselta. Naisjuristit päätti tänä keväänä ensimmäisen mentorointiohjelmansa, joka oli ollut menestys, Salo jatkaa.

– Saamamme palautteen perusteella tärkeintä laadukkaan mentorointiohjelman luomisessa on onnistuneiden mentoraktor-parien muodostaminen, Juhana Harju toteaa.

– Meidän tehtävämme on siis saattaa oikeat ihmiset yhteen keskenään. Sen eteen tulemme tekemään lujasti työtä käynnistysvaiheessa.

Haku ohjelmaan alkaa Lakimiespäivässä

Lakimiesliiton mentorointiohjelma alkaa tammikuussa 2012, jolloin pidetään kick-off-tilaisuus kaikkien ohjelmaan osallistuvien kesken. Ohjelma kestää kalenterivuoden. Mentoreita on rekrytoity loppukeväästä lähtien, aktoriksi ohjelmaan voi hakea Lakimiespäivä XLII:stä lähtien.

– Lanseeraamme mentorointiohjelman virallisesti 30. syyskuuta Lakimiespäivä XLII:ssä Finlandia-talossa. Silloin kannattaa tulla Lakimiesliiton ständille kyselemään asiasta, Salo kertoo.

Hakemuslomakkeet tulevat luonnollisesti myös saataville www.lakimiesliitto.fi:ssä ja hakuaikaa aktoriksi on lokakuun loppuun saakka. Parit muodostetaan marraskuun loppuun mennessä.

Jorma Tilander on innoissaan Lakimiesliiton mentorointiohjelman aloittamisesta.

– Olen iloinen siitä, että pystymme jälleen tarjoamaan jäsenillemme jotain uutta, josta on hyötyä heille työ- ja muussakin elämässä. Liitto on olemassa jäseniään varten ja tehtävämme on tarjota jäsenelle tehokkaan edunvalvonnan lisäksi mahdollisimman monipuolisia työkaluja itsensä ja osaamisensa kehittämiseen. Mentorointiohjelmien kaltaiset mahdollisuudet juristien keskinäiseen vuorovaikutukseen myös lisäävät oman ammattikuntamme yhteishenkeä. Lakimieskunnan yhteishengen luominen ja ylläpitäminen on yksi Lakimiesliiton perustehtävistä, hän toteaa.