Lakimiesliiton valiokunnissa hyödynnetään jäsenten osaamista laaja-alaisesti

Blogit ja kolumnit
07.08.2017 • Antero Rytkölä

Työelämä on vahvassa ja nopeassa muutoksessa. Digitalisaatio, globalisaatio, työnteon muotojen ja ehtojen monimuotoistuminen, elinikäinen oppiminen, uudet turvallisuusuhat ja yleinen osaamistason nousu… Luetteloa voisi jatkaa pitkään. Ne muuttavat myös lakimiesammatteja. On samantekevää, ovatko yhteis­kunnan ja säätelyn monimutkaistuminen, keskinäisten riippuvuuksien lisääntyminen, perusoikeuksien yhteiskunnallisen merkityksen kasvu ja yhteisöjen sirpaloituminen syitä vai seurauksia. Niillä on joka tapauksessa vahva muutosvoima.

Monet lakimiesammatit ovat jo nyt hyvin erilaisia kuin vain muutama kymmenen vuotta sitten. Muutos näyttää jatkuvan.

Tässä tilanteessa on tarpeen, että myös Lakimiesliiton toiminta muuttuu. Paljon kuitenkin säilyy. Lakimiesten asema työmarkkinoilla sekä työolot ja palvelus­suhteiden ehdot vaativat edelleen edunvalvontaa. Pääsopijajärjestöjen lisäksi myös liittojen rooli muuttuu. Se lisää edunvalvonnan vaativuutta.

Työelämän muutos johtaa myös siihen, että jäsenten odotukset liiton toimintaa kohtaan muuttuvat ja oikeutetusti kasvavat. Muutoksiin on toisaalta pystyttävä varautumaan ja toimimaan proaktiivisesti, toisaalta on kyettävä nopeaan reagointiin.

Tilanne on siis haastava. Merkittävä askel vastauksen suuntaan on liiton päätöksenteko- ja valmistelu­rakenteen juuri toteutettu muutos. Tavoitteena on, että pystymme laaja-alaisempaan edunvalvontaan, parempaan varautumiseen sekä vaikuttavaan proaktiiviiseen ja nopeaan reaktiiviseen toimintaan. Hallituksen apuna toimivat valiokunnat ovat tässä merkittävässä asemassa.

Valiokuntien valintatapaa, tehtäviä ja kokoon­panoa on muutettu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenten asiantuntemus voidaan nyt hyödyntää aikaisempaakin laaja-alaisemmin.

Rakenteen uudistaminen ei vielä kuitenkaan riitä. Nyt tarvitaan muutoksia toiminnassa – ja tuloksia. Tilanne on tuttu monelta muultakin alalta: tarvitaan vanhaa toimintaa uudistettuna ja sen lisäksi paljon uutta, mutta resursseja on korkeintaan nykymäärä. Peruskysymys on kuitenkin entinen: oikeusvaltion säilyminen ja vahvistuminen on kaikkien juristien etu. Siihen tarvitaan vahva ja uudistuva Lakimiesliitto.

Tähän työhön toivotan tervetulleeksi kaikki nyt aloittavien uusien valiokuntien jäsenet – sekä kaikki muut. Liiton piirissä riittää tehtävää kaikille.