Lakimiesliitto muuttuu ja ei muutu

 

Valtuuskunnan kokouksessa 26.11.2012 Lakimies­liiton puheenjohtaja vaihtui. Varapuheenjohtaja vaihtui. Hallituksen puheenjohtaja vaihtui. Hallituksen vara­puheenjohtaja vaihtui. Kaksi hallituksen jäsentä vaihtui. Osasta valinnoista äänestettiin, osasta ei. Hallituksen ehdotus 83-kohtaisesta toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin.

Pitkään liiton puheenjohtaja on ollut Suomalainen lakimiesyhdistyksen oma ehdokas. Nyt tehtävä siirtyi Tuomariliiton riveistä tulleelle, äänestyksettä. Tämä on tärkeää. Se osoittaa, että liitto ei ole alayhdistystensä reviirileikin temmellyskenttä. Minusta siinä on koulutuksemme ydin: arvioin, että tämä ratkaisu on tässä tilanteessa parhaan harkintani mukaan oikea, siis valitsen sen; asiaan ei liity se, mitä vaikutusta sillä on työni määrään tai taustaryhmäni kuviteltuihin etuihin. (Tähän täytyy lisätä, että se, että minut on ar­vioitu tämän luottamuksen arvoiseksi, hämmentää kovin. Mutta se on eri asia.)

 

Pitkään liiton hallituksen puheenjohtaja on ollut julkisen sektorin lakimies. Nyt tehtävä siirtyi yksityisen sektorin lakimiehelle, äänestyksin. Tämä on tärkeää, kaikki. Yksityisen sektorin osuus liiton jäsenistöstä on vuosi vuodelta suurempi. Miksi siis hallituksen puheenjohtajan pitäisi olla aina julkiselta sektorilta. Ei kysymysmerkkiä. Asiasta äänestettiin. Äänestystulosta tarkastelemalla voi havaita, että jakolinja ei ollut yksityinen vastaan julkinen. Tämä on tärkeää. Sama periaate päti päätöksenteossa kuin edellä.

Osasta henkilövalinnoista siis äänestettiin, osasta ei. On tärkeää, että valinnoista äänestetään. On tärkeää, että on oikeita vaihtoehtoja. On tärkeää, että peli on rehellistä. On tärkeää, että kaikista valinnoista ei ole pakko äänestää. Tämä kaikki toteutui.

Liiton hallitus toi valtuuskunnan hyväksyttäväksi vaatimuksen edellyttää itseltään tulevana vuonna 83 tavoitteen saavuttamista. Osa niistä tavoitteista ei ole vähäisiä. Osa on suuria.

Osa hallituksesta vaihtui, mutta ei enemmistö. Eroa­va hallitus ei siis jättänyt uudelle listaa otsikolla ”hoida homma”. Tämä on tärkeää. Sama periaate päti kuin edellä.

 

Kun katsoo kaikkea mitä hallitus itseltään vaatii, ei voi kuin huokaista. Ja liiton toimisto, sen ihmiset, tukevat hallitusta. Toinen huokaisu. On aika komeaa olla tällaisen liiton puheenjohtaja. Kolmas huokaisu.

Aiemmista luottamustehtävistäni tiedän, että yhdenkin kohdan toteutumattomuus antaa jollekulle perusteen jättää jäsenmaksu maksamatta. Liiton vahvuus riippuu sen jäsenistön määrästä. Väärin, mutta totta. Kuitenkin vanha/uusi hallitus tämän tilasi. Ja sitä saa mitä tilaa. Sama periaate pätee kuin edellä.

Onnea hallitukselle. Sitäkin jokaisen ammatti­yhdistysliikkeen hallitus näinä aikoina tarvitsee. 

 

ASKO NURMI
Lakimiesliiton puheenjohtaja
asko.nurmi@oikeus.fi

 

Juristförbundet både förändras och gör det inte

Under delegationens möte den 26 november 2012 byttes Juristförbundets ordförande ut. Viceordförande byttes ut. Styrelseordförande byttes ut. Styrelsens viceordförande byttes ut. Två styrelsemedlemmar byttes ut. En del val röstade man om, om andra gjorde man det inte. Styrelsens förslag om en verksamhetsplan med 83 punkter godkändes.

Förbundets ordförande har länge varit Finlands juristförbunds egen kandidat. Nu överfördes uppgiften till en från Domarförbundet utan omröstning. Detta är viktigt. Detta är ett bevis på att förbundet inte är en tummelplats för underföreningarnas revirlek. Jag anser att det är kärnan av vår utbildning. Jag bedömer att denna lösning i denna situation enligt noggrant övervägande är rätt, alltså väljer jag den. Hur det kommer att påverka min arbetsmängd eller min stödgrupps imaginära förmåner har inte med saken att göra. (Här måste jag tillägga att det faktum att jag har bedömts vara värd detta förtroende förbryllar mig mycket. Men det är en annan sak.)

 

Förbundets styrelseordförande har länge varit en jurist från den offentliga sektorn. Nu överfördes uppgiften till en jurist från den privata sektorn genom omröstning. Allt detta är viktigt. Antalet förbundsmedlemmar från den privata sektorn ökar år för år. Varför måste då styrelseordföranden alltid vara från den offentliga sektorn. Inget frågetecken. Man röstade om ärendet. Genom att granska röstningsresultatet kan man konstatera att röstfördelningen inte var den privata sektorn mot den offentliga sektorn. Detta är viktigt. Samma princip gällde i beslutsfattandet som ovan.

En del av personvalen röstade man alltså om, om andra gjorde man det inte. Det är viktigt att man röstar om valen. Det är viktigt att det finns rätta alternativ. Det är viktigt att spelet är just. Det är viktigt att man inte behöver rösta om alla val. Allt detta uppfylldes.

Förbundets styrelse kom med ett krav till delegationen för godkännande att under inkommande år kräva av sig själv att nå 83 mål. En del av de målen är inga små mål. En del är stora.

En del av styrelsen byttes ut, men majoriteten blev kvar. Den avgående styrelsen lämnade alltså inte den nya styrelsen en lista med sådant som måste göras. Detta är viktigt. Samma princip gällde som ovan.

 

När man tittar på allt som styrelsen kräver av sig själv kan man bara sucka. Och förbundets kansli, dess människor, stödjer styrelsen. Suck, igen. Det är ganska fint att vara ett sådant förbunds ordförande. Ytterligare, suck.

Av mina tidigare förtroendeuppdrag vet jag att det bara behövs en ogenomförd punkt för att någon ska ha orsak att låta bli att betala medlemsavgiften. Förbundets styrka är beroende av dess medlemsantal. Fel men ändå sant. Ändå beställde den gamla/nya styrelsen detta. Och man får vad man begär. Samma princip gäller som ovan.

Lycka till till styrelsen. Också det behöver varje fackföreningsrörelses styrelse i dessa tider. 

 

ASKO NURMI
Juristförbundets ordförande
asko.nurmi@oikeus.fi