Lakimiesliitto palveluksessasi

Lakimiesliitto palveluksessasi

Lakimiesliitto valvoo suomalaisten lakimiesten etuja 18 työntekijän voimin. Helsingin Uudenmaankadulla sijaitsevan toimiston lisäksi palveluksessasi on paikallisasiamiesten verkosto. Lue, mitä kaikkea yleisiä ja yksityisiä, fyysisiä sekä henkisiä etuja liiton jäsenenä saat!

Lakimiesliiton tärkein tehtävä on valvoa suomalaisten lakimiesten taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Liitto toimii lakimiesten työmarkkinajärjestönä, kehittää lakimiesten ammattitaitoa ja ylläpitää heidän korkeaa ammattietiikkaansa.

Lakimiesliitto edistää niin ikään suomalaisen oikeusvaltion kehittymistä ja vaikuttaa oikeuspolitiikkaan. Liiton lausuntoja kuunnellaan, ja usein juuri liiton jäsenet vastaavat lainvalmistelutyöstä.

Liitto tuntee jäsenensä

Lakimiesliitto tekee jatkuvasti jäsenkuntaansa koskevia tutkimuksia. Säännöllisesti tutkitaan esimerkiksi palkkakehitystä ja lakimiehen ammatin arvostusta.

Liitto seuraa kiinteästi lakimiesten koulutusta ja työmarkkinoita. Tavoitteena on pitää lakimiesten kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Liitto on tehnyt useita tutkimuksia lakimiesten tulevasta työllistymisestä ja pyrkii muun muassa vaikuttamaan oikeustieteellisten tiedekuntien sisäänottomääriin ja oikeustieteellisten tutkintojen sisältöön.

Liitto pyrkii turvaamaan myös varanotaarien työllisyystilanteen.

Turvaa työsuhdeongelmissa

Mikäli kaikki ei suju työpaikalla niin kuin pitäisi, liitto tarjoaa jäsenilleen neuvontaa ongelmien hoitamiseksi. Organisaatiojärjestelyt, irtisanomiset ja yrityssaneeraukset ovat tyypillisiä tilanteita, joissa ristiriitoja syntyy. Liitto on ottanut kaikille henkilöjäsenilleen oikeusturvavakuutuksen (katto 13 500 euroa), joka korvaa työ- tai virkasuhteesta johtuvat rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäyntikulut sekä asianajajapalkkion.

Kun etsit uutta työtä, voit ilmoittaa itsesi korvauksetta Lakimiesrekrytointiin (ent. Lakimiespörssi), joka on liiton oma rekrytointipalvelu.

Liiton tietopalvelupisteestä jäsenet saavat tietoa lyhyistä kursseista, jatko-opiskelumahdollisuuksista ulkomailla sekä apurahoja myöntävistä tahoista. Tietopalvelupiste ylläpitää myös kansainvälisten suomalaisten lakimiesten kontaktiverkostoa, jota voit hyödyntää opiskelun tai ulkomaille muuton yhteydessä.

Liitto voi vakuuttaa palkansaaja-asemassa olevat, tutkinnon suorittaneet jäsenensä Lakimiesten työttömyyskassassa.

Tapahtumia, virkistystä

Lakimiesliitto järjestää jäsenilleen tapahtumia ja koulutusta. Päätapahtumia ovat joka toinen vuosi järjestettävät Lakimiespäivä ja kesätapahtuma. Lisäksi liitto järjestää seminaareja ja tietoiskuja ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista ja oikeuskehityksestä.

Liiton jäsenyys alkaa jo opiskeluaikana eikä myöskään lopu työuran päättyessä. Edut ja palvelut ovat käytössäsi myös eläkkeelle jäätyäsi. Senioritoimikunta järjestää lisäksi omaa toimintaa senioreille.

Työn vastapainoksi tarvitaan virkistystä, jota voi hankkia liiton lomamökeillä Levillä, Rukalla ja Vierumäellä. Mökkejä vuokrataan edullisesti jäsenhintaan.

Tärkeitä palvelumuotoja ovat myös Lakimiesuutiset-lehti sekä Lakimieskalenteri. Kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä Lakimiesuutiset, maamme johtava juridinen aikakauslehti, antaa ajankohtaista tietoa liitosta ja oikeudellisista asioista. Lehden liitteenä on lainsäädännön ajankohtaiskatsaus Momentti.

Lakimiesuutiset on luettavissa myös Internetissä ja matkapuhelimessa.

Kaikista liiton palveluista ja jäseneduista on yksityiskohtaisempaa tietoa Internetissä osoitteesta www.lakimiesliitto.fi. Nettisivuilta löytyy muun muassa ajankohtaisia uutisia, liiton lausunnot ja kannanotot, tietoja liiton järjestämistä tapahtumista sekä jäseneduista, osoitteenmuutos ym. lomakkeita ja paljon muuta.

Lisätietoja saat myös jäsenetuesitteestä sekä suoraan liiton toimistolta, p. (09) 8561 0300.

Laadukkaan koulutuksen puolesta

Lakimieskoulutuksen taso vaikuttaa olennaisesti lakimiehen ammatin arvostuksen säilymiseen. Lakimiesliitto valvoo siksi oikeustieteellisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen laatua.

Liitto pitää kiinni siitä, että oikeustieteellinen tutkinto pidetään pääsyvaatimuksena kaikkiin sellaisiin tehtäviin, joissa ensisijaisesti vaaditaan oikeudellisten kysymysten harkintaa.

Koulutuspoliittinen valiokunta vastaa Lakimiesliitossa koulutuspolitiikkaan ja koulutukseen liittyvistä kysymyksistä. Valiokunnan tehtävinä on muun muassa valmistella liiton koulutuspoliittista ohjelmaa ja seurata sen toteuttamista, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi sekä vaikuttaa koulutukseen liittyviin työmarkkinakysymyksiin.

Liiton koulutuspoliittiset tavoitteet voit lukea liiton nettisivuilta.