Lakimiesliitto valmistelee uutta oikeusturva­­ohjelmaa

L akimiesliiton oikeuspoliittinen asiamies Eero Blåfield esitteli liiton valtuuskunnan kevätkokouksessa luonnosta uudeksi Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelmaksi.

– Kyseessä on samantyyppinen projekti kuin neljä vuotta sitten ennen eduskuntavaaleja. Haluamme listata juristikunnan näkökulmasta tärkeitä oikeuspoliittisia teemoja ja tavoitteita ja käydä niistä avointa vuoropuhelua alan vaikuttajien kanssa, kertoo Blåfield.

Pitkäjänteistä työtä

Lakimiesliitto julkaisi ensimmäisen oikeusturvaohjelmansa syksyllä 2010. Liiton nykyinen varatoiminnanjohtaja Mikko Salo kantoi tuolloin päävastuun ohjelman kasaamisesta.

– Ehdotuksemme otettiin tuolloin hyvin vastaan poliittisessa kentässä. Monia esittämiämme ajatuksia kirjattiin hallitusohjelmaan, mihin saatoimme olla tyytyväisiä. Tämä on kuitenkin pitkäjänteistä työtä. Paikalleen ei saa jäädä, vaan täytyy jatkaa eteenpäin, Salo toteaa.

Lakimiesliiton pyrkimyksenä onkin jälleen saada oikeushallintoa koskevat asiat poliittiselle asialistalle vaalien lähestyessä. Suunnitelmissa on julkistaa oikeusturvaohjelma ja sen kärkiehdotukset liiton valtakunnallisessa kesätapahtumassa Savonlinnassa 5.7.2014.

Ohjelmaluonnoksessa neljä teemaa

Liiton hallituksen jäsen, oikeuspoliittista valiokuntaa vetävä käräjätuomari Petra Spring-Reiman pitää Blåfieldin vetämää projektia erittäin tärkeänä liitolle myös sisäisesti.

– Yksi Lakimiesliiton tehtävistä on nostaa esille oikeuspolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Oikeusturvaohjelman kokoaminen toimii myös hyvänä keskustelun herättäjänä liiton valiokunnissa ja muissa toimielimissä. Pääsemme tekemään konkreettisia ehdotuksia oikeushallinnon ja lainsäädännön kehittämiseksi. Näin voimme liittona proaktiivisesti vetää pitkälle tulevaisuuteen kantavaa oikeuspoliittista linjaa, Spring-Reiman painottaa.

Ohjelmaluonnosta valmistellut työryhmä on jakanut ehdotukset neljään teemaan.

– Olemme halunneet jaotella ideamme ja ehdotuksemme oikeusvaltion kehittämisen suunnitelmallisuuden, kansalaisten oikeusturvan parantamisen, oikeusturvan nykyistä tehokkaamman tuottamisen ja lakimieskunnan osaamisen parantamisen alle, Eero Blåfield kertoo.

– Keskeisin ehdotuksemme on jo edellisessäkin oikeusturvaohjelmassa esittämämme Euroopan neuvoston suositusten mukaisen tuomioistuinviraston perustaminen Suomeen. Otamme myös kantaa tuomioistuinverkoston supistamiseen ja oikeusapujärjestelmän kehittämiseen. Esitämme myös lautamiesjärjestelmästä luopumista ja oikeustieteellisen perustutkinnon kehittämistä.

Kentän ääni kuuluviin

Ohjelmaluonnosta valmistelleessa työryhmässä mukana ollut Lakimiesliiton puheenjohtaja Asko Nurmi uskoo, että myös uusi oikeusturvaohjelma tavoittaa viesteillään poliittiset päättäjät.

– Me tuomme oikeuspoliittiseen keskusteluun oikeushallinnon kentän asiantuntevan äänen. Osaamme Lakimiesliitossa asiamme, ja sen takia meitä kuunnellaan tarkalla korvalla. Rakentavat ja hyvin perustellut ehdotukset tapaavat yleensä saada vastakaikua. Siihen pyrimme myös tällä uudella Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelmalla.

Teksti: Mikko Salo