Lakimiespäivään ovat tervetulleita kaikki

Lakimiespäivä on liiton jokaisen jäsenen oma juhlapäivä. Tilaisuudesta, joka aikanaan synnytettiin palvelemaan juristien täydennyskoulutustarpeita, on kehittynyt vuosikymmenten aikana verkostoitumisen, virkistäytymisen ja mukavan yhdessäolon päivä. Tietysti unohtamatta laadukasta ohjelmaa, jolla on edelleen myös täydennyskoulutustehtävä.

Lakimiesliiton toiminnassa on viime vuosina puhuttu paljon yhteisestä lakimiesidentiteetistä. Mikä meitä yhdistää? Liiton järjestämillä aluekiertueilla on voitu havaita, että yhdistäviä tekijöitä on paljon. Lakimies­illat ympäri Suomen ovat täynnä iloista puheensorinaa ja ajatustenvaihtoa. Usein iltoihin mahtuu myös iloisia jälleennäkemisiä, kun esimerkiksi samalla paikkakunnalla asuvat entiset opiskelijatoverit kohtaavat pitkästä aikaa. Yhteinen opiskelutausta – ja yhteinen lakimiesi­dentiteetti – on hyvä lähtökohta vilkkaalle keskustelulle.

Lakimiespäivässä tämä yhteenkuuluvuuden tunne on vielä voimakkaampi. Osallistujia on kautta maan, niin valmistuneita, eläkeläisiä kuin opiskelijoitakin. Mukana on julkisella ja yksityisellä sektorilla lakimiestehtävissä työskenteleviä – sekä niitä, joilla työhön kuuluu hyvin vähän juridiikkaa. Kaikkia yhdistää kuitenkin lakimies­identiteetti ja kiinnostus oikeudellisiin kysymyksiin.

Mitä XLIII Lakimiespäivä sitten pitää sisällään? Tutut elementit ovat paikallaan, kuten K. J. Ståhlberg -mitalin luovuttaminen ja Yrittäjyyspalkinnon jakaminen. Tilaisuuden juontaa tehtävässä aiemmin ansioitunut Yleisradion uutispäällikkö, kirjailija Matti Rönkä. Ohjelman teemat sen sijaan ovat uusia ja hyvin ajankohtaisia.­ Sosiaalisen median vaikutus viestinnän rooleihin, lakimiehen ­velvollisuus puolustaa pahaa ja kotimaisen lainsäädännön asema suhteessa EU-lainsäädäntöön ovat kokonaisuuksia, joista varmasti riittää puhuttavaa Love Boat -hengessä vietettävään illanviettoonkin. Kannattaa huomata, että lounaan lisäksi myös illanvietto sisältyy osallistumismaksun hintaan.

Oikeuden näyttämöt – Kuvallisuus lainkäytössä -kirja julkistetaan Lakimiespäivässä. Kyseessä on suurhanke, joka on vaatinut paljon työtä. Hienosta lopputuloksesta on kuitenkin iloa vuosiksi. Kirjan suojelijana on toiminut tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jonka tervehdyksen kuulemme Lakimiespäivässä.

Ikimuistoista Lakimiespäivää teille kaikille!

 

JORMA TILANDER
Lakimiesliiton toiminnanjohtaja
jorma.tilander@lakimiesliitto.fi

 

 

Juristdagen hälsar alla välkomna

Juristdagen är varje förbundsmedlems festdag. Evenemanget, som en gång i tiden skapades för att tillgodose juristernas behov av vidare­utbildning, har i loppet av årtiondena utvecklats till en dag för nätverkande, rekreation och trevlig samvaro – självklart med program av hög kvalitet som fortfarande även fyller sitt syfte som vidareutbildning.

Inom Juristförbundets verksamhet har det under de senaste åren talats mycket om en gemensam juristidentitet. Vad har vi gemensamt med varandra? På regionturnéerna som förbundet anordnat har man kunnat upptäcka att det finns en hel del gemensamma faktorer. Juristkvällarna runtom i Finland fylls av glatt sorl och utbyte av tankar. Ofta består kvällarna även av glada återseenden då till exempel före detta studentkompisar som bor på samma ort träffas efter ett långt avbrott. Gemensamma studietider – och en gemensam juristidentitet – är en bra utgångspunkt för intensiva diskussioner.

På Juristdagen är denna känsla av samhörighet ännu starkare. Deltagarna, såväl nyutexaminerade och pensionärer som studerande, kommer från hela landet. Med finns personer som arbetar inom den offentliga eller den privata sektorn och utför arbetsuppgifter med juridisk innebörd – och personer vars arbete omfattar endast litet juridik. Alla har dock juristidentiteten och intresset för juridiska frågeställningar gemensamt.

Vad händer då på den XLIII Juristdagen? De sedvanliga elementen finns kvar, såsom överlämnandet av K. J. Ståhlberg-medaljen och utdelningen av Företagarpriset. Värd för evenemanget är Rundradions nyhetschef, författaren Matti Rönkä som skött uppgiften på ett exemplariskt sätt redan tidigare. Programmets teman är däremot nya och högaktuella. De sociala mediernas inverkan på roller inom kommunikationen, juristens skyldighet att försvara det onda och den inhemska lagstiftningens ställning i förhållande till EU-lagstiftningen är helheter som leder till diskussioner även under kvällsevenemanget som i år går i Love Boat-anda. Observera att deltagaravgiften inte bara inkluderar lunchen utan även kvällsevenemanget.

Boken Oikeuden näyttämöt – Kuvallisuus lainkäytössä offentliggörs på Juristdagen. Boken är ett omfattande projekt som har krävt mycket arbete. Det fina slutresultatet kommer dock att vara till glädje länge framöver. Republikens president Sauli Niinistö har varit bokens beskyddare och framför sin hälsning på Juristdagen.

Med önskan om en oförglömlig Juristdag till er alla!

 

JORMA TILANDER
Juristförbundets verksamhetsledare
jorma.tilander@lakimiesliitto.fi