Lakimiesten ja Lääkärien työttömyys­kassat valmistelevat yhdistymistä

Tavoitteena on, että Lakimiesten työttömyyskassa sulautuu Lääkärien työttömyyskassaan vuoden 2022 alussa. Yhdistymisen taustalla on kehityslinja, jonka seurauksena pienet työttömyyskassat ovat viime vuosina yhdistyneet taloudellisesti ja jäsenmäärältään aiempaa vahvemmiksi kokonaisuuksiksi.

Toteutuessaan sulautuminen ei edellytä Lakimiesten työttömyyskassan jäseniltä mitään toimenpiteitä. Jäsenyydet jatkuvat uudessa kassassa automaattisesti ja työttömyysturva katkeamattomana.

Jäsenyydet jatkuvat uudessa kassassa automaattisesti ja työttömyysturva katkeamattomana.

Työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun perusteella toimivia yhteisöjä, joiden tarkoituksena on työttömyysturvaetuuksien järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskassat eivät saa harjoittaa muuta kuin työttömyys­kassalaissa tarkoitettua toimintaa.

– Kassat ovat juridisesti ja taloudellisesti itsenäisiä toimijoita. Näin ollen työttömyyskassojen yhdistyminen ei siis myöskään vaikuta mitenkään Lakimiesliiton tai Lääkäriliiton toimintaan. Liitot jatkavat tietenkin itsenäistä toimintaansa kuten ennenkin, korostaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Kassat ovat juridisesti ja taloudellisesti itsenäisiä toimijoita.

– Uskon, että Lakimiesliiton jäsenten kannalta kassojen yhdistymissuunnitelma on hyvä asia. Näin kassat ennakoivat ajoissa tulevaisuudessa lisääntyviä kassojen yhdistymispaineita. Uusi kassa on taloudellisesti niin vakaalla pohjalla, että työttömyys­kassan jäsenmaksu pysyy alhaisena.

Jatkossakin kassan jäsenmaksun voi maksaa liiton jäsenmaksun yhteydessä aivan entiseen tapaan, Tilander jatkaa.

Lakimiesten ja lääkärien kassojen yhdistyminen on osa isompaa kehityslinjaa. Parikymmentä vuotta sitten Suomessa toimi 70 työttömyyskassaa, kun nykyisin työttömyyskassoja on enää 20 palkansaajakassaa ja yksi yrittäjien työttömyyskassa.

– Lakimiesten työttömyyskassan nykyinen jäsenmaksu 59 euroa on kassojen välisessä vertailussa erittäin edullinen. Uuden kassan voi ennakoida tarjoavan turvaa yhtä lailla edullisesti, Tilander ennakoi.

Vuoden 2020 lopussa Lakimiesten työttömyyskassaan kuului yli 12 500 jäsentä.

Vuoden 2020 lopussa Lakimiesten työttömyyskassaan kuului yli 12 500 jäsentä ja Lääkärien työttömyyskassaan puolestaan yli 24 000 jäsentä.

Tuoreinta tietoa kassojen yhdistymisestä saa Lakimiesten työttömyyskassan ja Lakimiesliiton verkkosivuilta sekä työttömyyskassan ja liiton jäsenilleen suuntaamasta muusta viestinnästä pitkin syksyä.