Lakimiesten työmarkkinat odottavat toipumista

Juridisiin henkilöstöpalveluihin erikoistuneen Paragraaffi Oy:n toimitusjohtaja Jarl-Johan Héde arvioi, että alkuvuodesta 2021 yrityksillä on kasvava tarve rekrytoida uusia työntekijöitä, kun viime kevään kovasta pudotuksesta on alettu toipua.

– Nyt on tavallista paremmat osaamismarkkinat, sillä liikkeellä on paljon hyviä asiantuntijoita. Töitä etsivät sekä nuoret uudet kyvyt että pitkän linjan konkarit, jotka ovat valmiita vaihtamaan työpaikkaa tai hakemaan uusia työtehtäviä, Héde sanoo.

Juristien työttömyysaste on matala verrattuna moniin muihin toimialoihin.

Hän haluaa kuitenkin korostaa, että yleisesti ottaen juristien työtilanne on pysynyt hyvänä koronasta huolimatta.

– Juristien työttömyysaste on matala verrattuna moniin muihin toimialoihin. Juristeja tarvitaan, meni hyvin tai huonosti.

Nuorilla juristeilla ja opiskelijoilla tiukkaa

Viime keväänä levinnyt korona vaikeutti erityisesti nuorten juristien ja opiskelijoiden työllistymistä. Sovittuja harjoitteluohjelmia peruttiin tai siirrettiin myöhemmäksi. Vastavalmistuneiden juristien työpaikat vähenivät jopa puolella edelliseen vuoteen verrattuna.

– Työssä olevia juristeja lomautettiin tai irtisanottiin koronan aikana ensimmäisen kerran laajamittaisesti sitten vuoden 2007 finanssikriisin. Rankimmin korona on vaikuttanut liikejuristien töihin. Kun vientiteollisuus pysähtyi, työt vähenivät myös yritysten omilta lakimiehiltä. Liiketoiminnan tukena työskentelevä juristi on työnantajalle tällaisessa tilanteessa iso kustannus, Héde sanoo.

Rankimmin korona on vaikuttanut liikejuristien töihin.

Koronan myötä myös yrityskauppoihin erikoistuneiden lakimiesten tehtävät vähenivät, kun monet toimeksiannot menivät jäihin.

– Yrityskauppavetoisissa organisaatioissa on kuitenkin voitu välttyä irtisanomisilta tai lomautuksilta jakamalla juristien tehtäviä uusiksi, hän toteaa.

Konkurssiaalto lisää tarvetta juristien rekrytointeihin

Kevään 2020 koronasokin jälkeen juristien rekrytointitilanne alkoi piristyä loppuvuotta kohden. Koronan aiheuttaman varovaisuuden vuoksi rekrytointeihin syntyi viime vuonna tulppa, jota tullaan purkamaan nyt keväällä 2021. Koronan heijastukset talouteen avaavat juristeille uusia työtehtäviä.

– Konkurssilain muutoksen voimassaoloaika päättyi tammikuussa, ja on todennäköistä, että yritysten konkurssien määrä lisääntyy. Tämä merkitsee runsaasti toimeksiantoja insolvenssioikeuteen erikoistuneille lakimiehille, Héde sanoo.

Kun vientiteollisuus alkaa elpyä, se merkitsee parempia työllistymisen mahdollisuuksia myös yrityksissä työskenteleville juristeille.

Hän arvioi myös, että esimerkiksi kiinteistömarkkinat, GDPR-kysymykset ja lainsäädännön uudistukset lisäävät tarvetta rekrytoinneille.

– Kun vientiteollisuus alkaa elpyä, se merkitsee parempia työllistymisen mahdollisuuksia myös yrityksissä työskenteleville juristeille.

Joustavat työmallit yleistyvät

Viime kevään koronasulku pakotti myös pääkaupunkiseudun asianajotoimistot terveysturvallisuuden nimissä etätöihin. Monet juridiikan asiantuntijat ovat suhtautuneet myönteisesti etätyöhön, ja alan digiloikka on avannut monen toimijan silmät miettimään uusiksi työskentelyn malleja.

– Konservatiivisena pidetyllä juristialalla on suhtauduttu penseästi etätyöhön, mutta käsitys ei ole perustunut mihinkään tutkittuun tietoon. Kun keväällä siirryttiin etätöihin, on alkusokin jälkeen huomattu, että etätyö on toimiva vaihtoehto useissa tilanteissa, Héde sanoo.

Kun keväällä siirryttiin etätöihin, on alkusokin jälkeen huomattu, että etätyö on toimiva vaihtoehto useissa tilanteissa.

On tietysti tehtäviä ja organisaatioita – kuten tuomioistuimet – joissa juristin läsnäoloa pääasiassa vaaditaan, mutta teknologian avulla asiantuntijatyötä voidaan sujuvoittaa tehokkaasti.

– Korona on pakottanut organisaatioita uudistamaan työmallejaan. Näin toimiessaan ne ovat itse asiassa vastanneet aiempaa paremmin Paragraaffin vuosittaisessa työelämäbarometrissa esiin nousseisiin odotuksiin.

– Nuoret juristit arvostavat positiivisen työilmapiirin ohella työn joustavoittamista, jolla voi tasapainottaa työtä ja vapaa-aikaa sekä mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan.

Héde ennakoi, että tulevaisuudessa teknologiaa hyödynnetään asianajotoimistoissa entistä vahvemmin. Hän uskoo, että työprosesseja uudistetaan niin, että läsnäolo ja etätyö muodostavat fiksun hybridin kokonaisuuden. Tätä mallia voidaan hyödyntää myös rekrytoinneissa.

Tulevaisuuden työmalli on yhä useammin hybridi, jossa läsnäolon ja etätyön parhaat käytännöt saadaan yhdistettyä.

– Työhaastattelut voidaan tehdä joustavasti Teamsin kaltaisten vuorovaikutustyökalujen avulla, samoin töihin perehdyttäminen.

– Fyysisiä kohtaamisia tarvitaan tietysti edelleen, mutta tulevaisuuden työmalli on yhä useammin hybridi, jossa läsnäolon ja etätyön parhaat käytännöt saadaan yhdistettyä. Se vaatii tietysti työyhteisöltä halua sujahtaa uuteen työn kulttuuriin ja edellyttää aiempaa joustavampaa johtajuutta, Héde sanoo.