Lakimuutos edistää kotoutumista

Ulkomaalaislakia muutetaan EU-lainsäädännön mukaisesti. Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat saada EU:n alueella jatkossa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman.

Muutoksen tarkoituksena on edistää kotoutumista mukauttamalla kansainvälistä suojelua saavien asemaa lähemmäksi EU-jäsenvaltioiden kansalaisten asemaa. Direktiivillä halutaan myös varmistaa jäsenvaltioiden välinen tiedonvaihto pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman taustalla olevasta suojelun tarpeesta. Näin palauttamiskiellon periaatetta kunnioitetaan kansainvälisten ja kansallisten velvoitteiden mukaisesti. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä.

Merkittävää muutosta Suomessa lakimuutoksella ei uskota olevan. Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat saada pysyvän oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuuden nykyisin lyhyemmässä ajassa eli ennen pitkään oleskelleelle myönnettävän EU-oleskeluluvan edellyttämän maassa oleskeluajan täyttymistä.