Lautamiesten kokoonpanon kevennys valmisteilla

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan käräjäoikeuden lautamieskokoonpanoa koskevien säädösten uudistamista. Tarkoituksena on vähentää yksi lautamies eri kokoonpanovaihtoehdoista. Samalla lautamieheksi valittavan henkilön ikärajaa nostetaan kahdella vuodella. Näin ollen jatkossa lautamieheksi ei voi valita 65-vuotiasta tai sitä vanhempaa.

Toistaiseksi lautamiehen on oltava iältään 25–63 vuotta. Nykyisin lautamiehenä toimii 1 700 henkilöä, ja jokisesta kunnasta valitaan vähintään kaksi lautamiestä. Tyypillisesti lautamieskokoonpanossa on kolme tai neljä lautamiestä.

Muutokset liittyvät oikeudenhoidon uudistamisohjelmaehdotukseen vuosille 2013–2015. Ehdotettu lautamieskokoonpanomuutos vähentäisi oikeusministeriön mukaan kuluja arviolta 700 000 euroa vuodessa. Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä.