Leena Kuhanen on Juristiliiton hallituksen jäsen

Leena Kuhanen on myös Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksessa, ja hänellä on lisäksi muita luottamustoimia ja asiantuntijajäsenyyksiä Juristiliitossa ja Asianajajaliitossa. Työssään Kuhanen hoitaa erityisesti sopimus-, yhtiö-, vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisia toimeksiantoja.

Miksi sinusta tuli juristi?

Juridiikka ja oikeudelliset kysymykset ovat kiehtoneet ja alati kiinnostavat minua. Juristikoulutus tarjosi selkeitä työvaihtoehtoja, kuten asianajaja, syyttäjä ja tuomari, mutta toisaalta myös mahdollisuuden toimia muissakin tehtävissä laajasti.

Millaista on juristin työ vuonna 2050?

Tuolloin kaksi juristilastani ovatkin jo keski-ikäisiä ja pääsevät kokemaan juristin tehtävät käytännössä. Uskon, että juristin työ on entistä kiinnostavampaa, kun uudet teknologiat mahdollistavat työn painottamisen sen kiinnostavimpiin alueisiin ja seikkoihin. Ainakaan tunneälyistä juristia ei tekoäly voine korvata edes vuonna 2050.

Ainakaan tunneälyistä juristia ei tekoäly voine korvata edes vuonna 2050.

Mikä sai sinut mukaan liiton hallitukseen?

Hallitustyöskentelyssä pääsen päättämään tärkeistä oikeudellista ja edunvalvonnallisista kysymyksistä. Hallituskollegiossa on laajaa osaamista ja päätöskykyä. Haluan erityisesti edistää hyvän inklusiivisen työelämän ja johtamisen teemoja huomioiden opiskelijat, vastavalmistuneet ja työuralla olevat juristit.

Mikä on ajankohtaista hallitustyöskentelyssä asianajajakunnan näkökulmasta?

On tärkeä varmistaa se, että maksuttoman oikeusavun palkkiot olisivat tasolla, jolla eri puolilla Suomea toimivat asianajajat näitä juttuja voisivat hoitaa. Pidän myös tärkeänä asianajo- ja juridisen konsultoinnin keskeisten kysymysten käsittelyä hallituksessa sekä toimialan etujen edistämistä siten, että niin osakasasemassa olevat kuin työntekijät kokevat alan pitkällä tähtäimelläkin palkitsevana ja kiinnostavana.

Miten pidät huolta jaksamisestasi?

Liikunta, musiikki ja läheiset ihmiset ovat voimavarani. Kiireessäkin pyrin varmistamaan sen, että jos en ehdi tanssitunnille tai muuhun aiottuun, käyn ainakin pienellä kävelyllä.