Lentorajoitukset ja henkilöstön matkat

Valtion pääsopijajärjestöt ovat sopineet Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa erilliset ohjeet lentorajoituksista johtuneista ylimääräisistä matkapäivistä. Samaa ohjetta voidaan soveltuvin osin noudattaa myös kunnissa ja seurakunnissa.

Mikäli lentorajoituksien vuoksi viranhaltija/työntekijä ei pääse palaamaan virka- tai lomamatkaltaan määräaikaan mennessä, menetellään seuraavasti:

Työnantajalle tulisi ilmoittaa mahdollisimman pian myöhästymisestä. Jos henkilö on lomamatkalla, ovat ylimääräiset päivät palkattomia. Vuosilomamääräysten piirissä oleva voi sopia työnantajan kanssa, että ylimääräiset päivät vähennetään vuosilomasta. Samoin liukuvassa työajassa oleva voi sopia, että ylimääräiset päivät otetaan plusmerkkisestä liukumasaldosta.

Mikäli viranhaltija/työntekijä on työnantajan määräämällä virkamatkalla, se jatkuu kunnes henkilö palaa kotiinsa tai työpaikalleen. Työnantaja on velvollinen korvaamaan pitkittyneestä virkamatkasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, kuten korvaavista matkustustavoista ja majoituksesta johtuvia kuluja.

Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kuntiin vastaavat ohjeet.