Liikennemerkin asettajan vastuu!

Tieliikenteen turvallisuus muodostuu lopulta monista pienistä ”palasista”, jossa jokaisella tielläliikkujalla on oma osansa ja oma vastuunsa. Keskeisessä asemassa ovat erilaiset liikkumisen ja käyttäytymisen pelisäännöt, joiden mukaan jokaisen tulisi toimia. Näitä pelisääntöjä ilmennetään muun muassa erilaisilla liikennemerkeillä, jotka kertovat kuhunkin paikkaan ja aikaan liittyvät ”toimintaohjeet”. Tai näin ­ainakin pitäisi olla.

Ajelin eräänä kesäisenä perjantaina Lappeenrannasta Imatralle 6-tietä, jolla oli menossa isot työmaat. Niinpä tiellä oli tavan takaa 50:n tai jopa 30 kilometrin nopeusrajoitus niissä kohdin, joissa konkreettinen tekeminen oli meneillään. Tiellä oli myös useita suuntaansa kaksikaistaisia, kilometrien pituisia tieosuuksia, joilla ei tehty työtä ja joilla oli 80 kilometrin rajoitus.

Kun tulin takaisin kotiinpäin sunnuntaina, tiellä ei ollut käynnissä mitään työtä. Niinpä alemman nopeuden rajoitusmerkit oli peitetty ja tiellä oli yleinen nopeusrajoitus 80 km/h. Paitsi siellä, missä merkkejä ei ollut peitetty syystä tai toisesta. Luulen, että monia muitakin harmitti ajettuaan hyvällä ja leveällä tiellä viittäkymppiä viisikin kilometriä ilman mitään havaittavaa syytä.

Toinen vastaava tapaus oli erään kaupungin lähiössä, jossa tehtiin kaukolämpötyötä. Kun putkia vedettiin kadun poikki, tehtiin kadulle kaivanto, joka varustettiin metallisella tilapäissillalla. Alueella oli koko ajan 30 kilometrin nopeusrajoitus. Lähiasukkaan mukaan työmaa oli käynnissä useita kuukausia. Välillä oli viikkojen taukoja. Senkin jälkeen, kun mitään näkyvää ei ollut enää kesken, rajoitusmerkit olivat pitkään paikallaan. Kadun molemmilta suunnilta tultaessa nopeusrajoitusmerkit olivat ”vastassa”, mutta kumminkaan päin rajoituksen päättymistä ei ilmoitettu asianomaisella liikennemerkillä. Lisäksi alueen­ sisään jäi yksi katu, jonka varrella rajoitusmerkkejä ei ollut lainkaan. Asiaa tuntematon joutui varsin pitkään köröttelemään alhaisella nopeudella, koska kaupungissa ei juurikaan ole yleistä taajamanopeutta osoittavia merkkejä, jollaisia maanteillä ennemmin tai myöhemmin tulee vastaan.

Tällaisella välinpitämättömyydellä on varmasti negatiivisia vaikutuksia liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattamiseen. Työmaasta vastuussa olevia pitänee ryhtyä saattamaan edesvastuuseen. Ehkäpä viesti sitten kulkisi puskaradiossa ympäri maata. Myös poliisin tulisi alueilla liikkuessaan tarkastaa järjestelyjen asianmukaisuus.