Liisa Grönroos – Lakimiesliiton toiminainen

Liisa Grönroos (29.11.1940–1.5.2005)  ilmestyy Lakimiesliiton 50-vuotishistoriaa käsittelevän  kirjan sivuille kun siinä käsitellään vuosia 1964–1974. 

Tuolloin Liisa Grönroosia haastatellaan niin sanotun Salakuuntelujutun johdosta.

“Kyllä alkuun tuntui siltä, ettei salakuuntelu voi pitää paikkansa. – – Ehkä se vain kuvaa sitä, että Lakimiesliitto oli jonkun verran merkittävä elin tässä yhteiskunnassa. – – Toisaalta neuvostoliittolaiset aina ihmettelivät sitä, että minkälaiset vaikuttajatahot meillä liiton elimissä on kun pystymme käden käänteessä järjestämään kaikenlaista niiden tarvitsemaa ohjelmaa.” 

Sen jälkeen Liisa Grönroosin nimi on 50-vuotishistoriikissa jatkuvasti esillä haastateltavana, työntekijänä ja ansioittensa vuoksi palkittuna.

Historiikin viimeiseltä sivulta 278, jossa luetellaan Lakimiesliiton toimihenkilöt vuonna 1994 löytyy merkintä: Grönroos, Liisa (1970) OTK, tiedotuspäällikkö, päätoimittaja.

Liiton palveluksessa yli 30 vuotta

Liisa Grönroos jatkoi samoissa tehtävissä aina vuoden 2003 loppupuolelle, jolloin hän jäi vanhuuseläkkeelle palveltuaan Lakimiesliittoa lähes 33 vuotta, eli neljällä eri vuosikymmenellä.

Muut tässä sarjassa esitellyt henkilöt ovat toimineet Lakimiesliiton luottamustehtävissä. Ja he ovat kaikki miehiä kuten Lakimiesliiton puheenjohtajat ja ­toiminnanjohtajat ovat toistaiseksi aina olleet. Nyt on syytä nostaa liiton historiasta esille nainen ja toimihenkilö. Tällöin on ilman muuta selvää, että valinta osuu Liisa Grönroosiin.

Liisa Grönroos valmistui varanotaariksi 1966. Sitä ennen hän oli jo perustanut perheen ja työskennellyt Helsingin tullikamarissa toimistotehtävissä.

Valmistuttuaan Grönroos toimi notaarina Uudenmaan lääninhallituksessa. Sieltä hän siirtyi Lakimiesliittoon, jossa työskenteli 1970–2003. Lakimiesliittoon siirtymistä pohjusti Grönroosin toiminta Varanotaariliitossa.

Grönroos suoritti työn ohessa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 1982.

Lakimiesliitossa Liisa Grönroos aloitti koulutussihteerinä 1970 ja siirtyi Lakimiesuutiset-lehden toimitussihteeriksi 1974. Lakimiesuutisista tulikin Grönroosin varsinainen elämäntehtävä. Lehden päätoimittajaksi hänet valittiin 1981. Hän kehitti lehteä aikakauslehtimäiseen suuntaan unohtamatta lehden järjestöluonnetta.

Grönroos vaikutti myös Aikakauslehtien Liitossa. Hän toimi varapuheenjohtajana sekä Aikakauslehtien Liitossa että Julkisen sanan neuvostossa. Hän oli myös Mainonnan tasa-arvotyöryhmän jäsen. Grönroosille myönnettiin 2003 Aikakauslehtien Liiton J. V. Snellman -mitali.

Monta eri virkaa

Päätoimittajuuden ohessa Grönroos toimi Lakimiesliitossa tiedotuspäällikkönä ja Lakimieskalenterin toimittajana. Joka toinen vuosi järjestettävän Lakimiespäivän järjestelyissä Grönroos ehti olla mukana 18 kertaa. Hän toimi myös liiton opiskelija- ja oikeus­poliittisessa valiokunnassa. Näistä ansioistaan liiton eri tehtävissä hän sai Lakimiesliiton hopeisen mitalin vuonna 1984. Eikä tämä palkinto tullut turhaan. Nyt Liisan yksin hoitamia tehtäviä hoitaa kolme eri henkilöä.

Työtoverit ja ystävät oppivat tuntemaan Liisa Grönroosin tarmokkaana, hyväntuulisena ja avuliaana henkilönä. Tuo alussa siteerattu Liisan lause käden käänteessä järjestämisestä kuvaa hyvin myös hänen omaa tapaansa tarttua asioihin. 

Tarmokkuutta kuvannee työn ohessa opiskeleminen sekä se, kuinka hän sairastuttuaan syöpään 1994 voitti aluksi sairauden ja palasi työelämään vielä kahdeksaksi vuodeksi.

Teksti: Ritva Juntunen

Kuva: Lakimiesliiton arkisto