Lisää suomea ulkomaalaisille

Suomen kielen opetusta tulisi lisätä ulkomaalaisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn mukaan. Jyväskylän yliopiston teettämästä kyselystä selviää, että kolme neljästä vaihto- ja tutkinto-opiskelijasta olisi kiinnostunut työskentelemään valmistumisensa jälkeen Suomessa. Monet Suomeen jääneet eivät kuitenkaan saa töitä puutteellisen kielitaidon vuoksi.

– Suomen kielen osaamisen tärkeys suomalaisilla työmarkkinoilla tulee yllätyksenä monelle ulkomaiselle opiskelijalle, sillä he ovat saattaneet suorittaa opintonsa kokonaan englanniksi, pahoittelee AOVAn puheenjohtaja Tuomas Meriniemi.

Kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille tarjottava suomen opiskelu keskittyy usein monimutkaisen kieliopin harjoitteluun käytännön kielitaidon sijaan. Monen opiskelijan motivaatio oppia suomea laskee, kun opinnot eivät anna riittävästi eväitä arkiseen kanssakäymiseen.

– Useisiin koulutusohjelmiin sisältyy vain yksi pakollinen suomen kielen kurssi. On myös ohjelmia, joissa pakollisia opintoja ei ole lainkaan. Suomen kielen osaamisen vahvistaminen opintojen aikana on oleellista, sillä kielitaidon hankkiminen opintojen päätyttyä on hankalaa, Meriniemi sanoo.