Livsmedelstillsynen skapar en trygg matkultur

Matvagnar, REKO-ringar, torgförsälj­ning och pop up-resturanger – dag­ens gourmander har många alternativ att välja mellan. 

För den kommunala tillsynsmyndigheten, som sköter den praktiska livsmedelstillsynen i kommunen, förutsätter det ökade livsmedelsutbudet ökad kännedom om nya produkter och regelverk. 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira leder och utvecklar den landsomfattande tillsynen i Finland. Evira idkar samarbete med kommunerna och med inhemska och utländska organisationer, forskningsanstalter och universitet. I enlighet med livsmedels­bestämmelserna samlar kommunerna in rapporter till Evira om exempelvis livsmedelslokaler och primärproduktionsställen. 

 

Privat pop up

Får vem som helst bjuda på pop up-mat? Hur sker kommunernas övervakning ut i praktiken? Vi ställde frågan till Riikka Åberg, livsmedelssäkerhets­chef vid Helsingfors stad.

– Småskalig pop up-restaurangverksamhet, som idkas av privatperson, behöver inte anmälas till myndighet i förväg. Det här gäller om restaurangverksamheten tar endast 12 dagar i anspråk om året. Dessutom ska rätterna som säljs vara av så kallad låg risk. Riskgraden mäts på basis av vilket eller vilka livsmedel det är frågan om eller hur rätterna är tillagade. Till exempel halvråa hamburg­erbiffar räknas inte som lågriskmat, medan gryt- och lådrätter gör det.

Riikka Åberg poängterar god hygien både i köket där rätterna till­reds och där anrättningarna säljs. Hon nämner också betydelsen av rätt förvarings­temperatur.

– Här gäller samma principer som i hemmahushållet. Tvätta händerna och förvara kalla ingredienser kallt och varma varmt.

Pop up-restaurangerna och Restaurangdagen har hittills inte stått under regelbunden tillsyn, Helsingfors miljö­central har dock bistått med rådgivning.

– Vi har gått ut med information och anvisningar via våra Facebook-sidor, och man har alltid kunnat kontakta vår rådgivning som svarar på frågor per telefon varje vardag. Aktuell information finns också tillgänglig på Eviras webbsidor. 

 

Yrkesmässig mat

När livsmedelsproduktionen eller restaurangverksamheten blir yrkesmässig och regelbunden, ska anmälan om verksamheten alltid göras till myndighet. 

– Hos Helsingfors miljöcentral kan anmälan göras via ett elektroniskt formulär. Vi behandlar ärendet, gör en riskbedömning av livsmedelslokalen och bestämmer när verksamheten
ska inspekteras. Alla nya aktörer grans­kas. Resultatet av tillsynen i livsmedels­lokalen kan läsas på webbadressen www.oivahymy.fi, berättar Åberg. 

Oiva är en offentlig webbplats som koordineras av Evira. Sajten ger konsumenterna bland annat information om resultaten av inspektionerna. Enligt Oiva publicerar man för tillfället resultat från livsmedelsdetaljhandeln och -servering­ar. Oiva breddas stegvis till alla företag i livsmedelsbranschen.

 

Matcirklar för var och en

Lokalt producerad och ekologisk mat har redan länge varit en trend inom livsmedelsbranschen och olika skräddarsydda matcirklar och REKO-ringar (Rejäl konsumtion) bildas runt­om i landet. 

– Själva matcirkelns verksamhet övervakas inte av miljöcentralen, men primärproducenterna, som säljer via cirkeln, står under tillsyn i sin egen kommun, dit verksamhetsanmälan också skickas. Regleringen är olika för olika livsmedel. Det lönar sig att gå in på www.aitojamakuja.fi för mer info om primärproducenter, tipsar Åberg.  

Förordningen om konsumentinformation gäller även direktförsäljning, vilket innebär att märk­ningarna på livsmedelsförpackning­arna bör följa lagstiftningen.

Ett av det största bristerna i Helsingfors gäller just märkningarna, berättar Riikka Åberg. 

– Vi har flera små butiker och försälj­ningsställen där det säljs exotiska produkter med otillräckliga etiketter.

 

Evenemangsstaden Helsingfors

Med sina dryga 630 000 invånare är Helsingfors i egen klass vad gäller antalet utekonserter och evenemang.

– Vi kan omöjligt övervaka allt som händer. På en mindre ort upptäcker man lätt om det dyker upp en ny försäljare på torget, men hos oss är det inte lika enkelt, säger Riikka Åberg.

Fastän t.ex. pop up-företagaren an­svarar för att alla livsmedel hen tillverkar och serverar är säkra, betonar Åberg att också konsumenterna bör hålla ögonen öppna. 

– Om försäljningsdisken är smutsig eller kalla livsmedel förvaras varmt, kan det vara skäl att låta bli att smaka. 

 

Nya livsmedel

Nya mattrender blåser in från hela världen. Produkter utvecklas och det görs framsteg i livsmedelsforsk­ningen. Det här påverkar också livsmedelstillsynen. Enligt Europaparlamentets förordning från 1997 tolkas s.k. nya livsmedel som livsmedel eller livsmedelsingredienser, som inte i större ut­sträckning har använts för konsumtion inom EU före maj 1997. På listan står bland annat insekter, vilda och exotiska växter, som alla väntar på att bli godkända för försäljning. 

– Användning av insekter som proteinkälla kommer säkert att vara en  del av vår framtid också här i Finland. Hur och när konsumenterna får köpa insekter via sin REKO-ring återstår att se, avrundar Riikka Åberg.

**

Text: Marina Ahlberg