Lukijakyselyn arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjä on Suomen Lakimiesliitto – Finlands Jurisförbund ry (y-tunnus 0202188-4), Uudenmaankatu 4–6 B, 00120 Helsinki.
 2. Arvontaan voivat osallistua kaikki Lakimiesuutiset-lehteä lukevat yksityishenkilöt pois lukien arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olleiden yritysten henkilökunta ja heidän perheensä. Yksityishenkilöt voivat osallistua arvontaan vain kerran.
 3. Arvontaan osallistutaan vastaamalla osoitteessa juristiuutiset.fi/vastaa-lukijakyselyyn oleviin kyselyihin.
 4. Arvonta suoritetaan 15.10.2018. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisen yhteydessä antamansa sähköpostiosoitteen kautta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan tilalle uusi voittaja.
 5. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 2 kpl Perfect Finnish -designlahjakortteja (arvo à 62 euroa).
 6. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja säilytetään kolme kuukautta arvonnan suorittamisen jälkeen.
 7. Palkinnot toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin järjestäjän kustannuksella. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista tavarapalkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
 8. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua tähän arvontaan.
 9. Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot.
 10. Yhteystietoja käytetään ainoastaan palkintojen toimittamiseen.
 11. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
 12. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.