Luottamusmies on henkilöstön sanansaattaja

Julkisella sektorilla juristeja edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Käytännössä JUKO hoitaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotka koskevat valtiolla, kunnissa, kirkossa ja yliopistoissa toimivia korkeakoulutettuja palkansaajia. Yksityisellä sektorilla juristeja taas edustaa Akavan yksityissektorin neuvottelujärjestö YTN.

JUKOn luottamusmiehellä on tärkeä tehtävä työpaikan henkilöstön edustajana ja sanansaattajana. Hän edustaa työntekijöitä työnantajan kanssa käytävässä jatkuvassa vuoropuhelussa, joka tähtää organisaation toiminnan ja työyhteisön kehittämiseen, sekä muutosneuvotteluissa.

Luottamusmies valvoo edustamiensa työntekijöiden virka- ja työehtosopimuksien sekä työ- ja virkasuhdelainsäädännön noudattamista. Lisäksi luottamusmies osallistuu usein johtoryhmän toimintaan henkilöstön etujen valvojana.

Juristin koulutuksesta ja työkokemuksesta voi olla tehtävässä valtavasti hyötyä luottamusmiehen tehtävissä.

Juristin koulutuksesta ja työkokemuksesta voi olla tehtävässä valtavasti hyötyä: luottamusmiehen täytyy hallita hyvin sekä työ- ja virkasuhdeoikeus että virka- ja työehtosopimusten säännökset – ja niiden tulkinta.

Luottamusmiehen palveluita voi käyttää silloin, kun kuuluu ammattiliittoon. Tehtävä on aina määräaikainen, ja sen kesto vaihtelee virastosta riippuen.

Tiedonvälittäjä ja henkilöstön etujen valvoja

Luottamusmies valvoo henkilöstön etuja. Käytännössä luottamusmies osallistuu organisaatiossaan paljon muuhunkin kuin yhteistoimintaneuvotteluihin. Luottamusmies toimii työpaikan henkilöstöä koskevien asioiden neuvottelijana sekä tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Luottamusmies osallistuu organisaatiossaan paljon muuhunkin kuin yhteistoimintaneuvotteluihin.

Luottamusmies valitaan vaaleilla

Luottamusmiehen tehtävä on määräaikainen. Luottamusmies valitaan vaaleilla, joihin voivat osallistua ammattiliiton jäsenet. Tehtävään hakeutumista kannattaa harkita, jos työoikeuteen liittyvät asiat kiinnostavat: parhaimmillaan luottamusmiehenä toimiminen voi avata uralla uusia ovia.

Parhaimmillaan luottamusmiehenä toimiminen voi avata uralla uusia ovia.

Ammattiliittoon kuuluminen kannattaa, sillä vain ammattiliittoon kuuluvat jäsenet voivat asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa.

Luottamusmiehenä toimiminen on tärkeä työtehtävä

Luottamusmiehenä toimiminen ei ole vapaaehtoistyötä, vaan kyseessä on aito työtehtävä, johon saa käyttää työpaikallaan aikaa. Luottamusmiessopimuksen mukaan luottamusmies on vapautettu virkatehtävistään luottamustehtävien hoitamisen ajaksi. Työnantaja voi edellyttää luottamusmieheltä selvityksen luottamustehtäviin kuluvasta ajasta, mutta työnantajan on annettava luottamusmiehelle mahdollisuus toimia tehtävässä.

Työnantajan on annettava luottamusmiehelle mahdollisuus toimia tehtävässä.

Luottamusmies saa myös korvauksen tekemästään työstä. Korvauksen määrä riippuu työpaikasta. Usein kyseessä on kuukausikorvaus, joka maksetaan palkan päälle.

Luottamusmies saa tukea Juristiliitosta

Luottamusmiehenä ei tarvitse yrittää pärjätä yksin. Juristiliitto toimii luottamusmiesten tukena, ja liiton kummiasiamies Petteri Kivelän puoleen saa kääntyä aina tarvittaessa. Kummiasiamieheen voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kaipasi sparrausapua sitten isomman tai pienemmän pulman parissa. Lisäksi liitto järjestää luottamusmiehille koulutuksia useamman kerran vuodessa.

Luottamusmiehenä ei tarvitse yrittää pärjätä yksin.

Näköalapaikka johtoryhmään

Luottamusmiehen rooli vaihtelee paljon työpaikasta riippuen. Joissakin työpaikoissa luottamusmiehen ammattitaitoa arvostetaan valtavasti, ja luottamusmies otetaan mukaan lähes kaikkeen päätöksentekoon. Toisissa työpaikoissa luottamusmiehen rooli jää marginaalisemmaksi.

Käytännössä luottamusmies osallistuu aina vähintään johtoryhmän kokouksiin. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä eikä työnantaja kuulu työehtosopimuksen piiriin, työpaikalle voidaan valita luottamusvaltuutettu. Luottamusvaltuutetun rooli on luottamusmiehen roolia hieman kapeampi.

Tavoite: työpaikalla kaikki hyvin

Kun luottamusmies on valittu, työpaikan työ- ja virkaehtosopimusten ja työ- ja virkasuhdelainsäädännön noudattaminen tulee valvotuksi. Luottamusmies osallistuu päätöksentekoon henkilöstön edustajana ja valvoo sitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Luottamusmies saa tehtävästä valtavasti oppia muun muassa työoikeudesta. Lisäksi tehtävässä pääsee hiomaan neuvottelutaitoja.

Juttuun on haastateltu juristi Maria Färkkilää Juristiliitosta.