Luottorekisteri uudistuu

Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa luottotietorekisteristä heti, kun velka on lopullisesti vanhentunut. Aiemmin maksuhäiriövelka on voinut pysyä velan vanhennuttuakin rekisterissä useita vuosia sen mukaan, milloin velallinen on viimeksi todettu varattomaksi ulosotossa. Velalliset ovat tällöin joutuneet keskenään erilaiseen asemaan osa on saanut maksuhäiriömerkinnän velan vanhentumisesta huolimatta, osa ei. Säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta 15 vuoden määräajassa astuivat voimaan vuoden 2008 alussa. Tämä uudistus on vapauttanut tuhansia velallisia velkavastuusta. Niille heistä, joilla ei ole muita velkoja ulosotossa, luottotietolain uudistus merkistee myös luottotietojen puhdistumista. Luottotietoihin tulee myös laajennuksia, kun jatkossa pitkäkestoisesta palkan tai eläkkeen ulosmittauksesta tehdään merkinta luottotietorekisteriin. Nykyisin tieto merkitään vain ulosottorekisteriin, joten se ei näy luottotiedoissa. Pitkäaikaiseksi katsotaan kaksi vuotta jatkunut tulon ulosmittaus. Luottotietojen laajennus astuu voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.