Luovuutta, rohkeutta ja yhteispeliä vaikuttamistyöhön

Blogit ja kolumnit
15.12.2021 • Marika Valjakka

Oikeudenhoitoon tarvitaan lisää rahaa – tämä on selvää kaikille oikeudenhoidon tehtävissä toimiville.

Mutta miten me oikeudenhoidon toimijat voisimme tehdä nykyistä parempaa yhteistyötä, jotta hyvin tuntemamme rahoitusongelmat nousisivat näkyvästi esille myös yhteiskunnallisessa keskustelussa?

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana oikeudenhoidon selonteko, jonka tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille tietoa suomalaisen oikeudenhoidon tilasta ja turvata toimintaedellytykset yli vaalikauden.

Miten me oikeudenhoidon toimijat voisimme tehdä nykyistä parempaa yhteistyötä?

Puutteellisen perusrahoituksen ohella on tullut selväksi, että resursseja on katsottava kokonaisuutena. Selonteon kohteena ovat tuomioistuinlaitos, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Oikeusrekisterikeskus sekä oikeusapu- ja edunvalvonta.

Oikeusministeriön marraskuussa järjestämässä oikeusvaltioseminaarissa suomalaisen oikeuselämän edustajat kokoontuivat keskustelemaan alamme haasteista. Tilaisuudessa toistui useaan kertaan ajatus, kuinka oikeuslaitoksen riippumattomuus, demokratia sekä perus- ja ihmisoikeudet tukevat toisiaan. Useissa puheenvuoroissa tuotiin esiin myös nykyisen perusrahoituksen armoton riittämättömyys.

Meidät lakimiehet on koulutettu kyllä juridiseen argumentointiin, mutta osaammeko avata riittävän selkeästi nykyistä tilannekuvaa poliittisille päätöksentekijöille? He kun eivät elä vain meidän faktojemme maailmassa vaan monenlaisten vaikuttamispyrkimysten tulituksessa.

Meidät lakimiehet on koulutettu kyllä juridiseen argumentointiin, mutta osaammeko avata riittävän selkeästi nykyistä tilannekuvaa poliittisille päätöksentekijöille?

Oikeudenhoidon vaikuttamistyötä tulisi kyetä tekemään nykyistä rohkeammin, luovemmin ja – ennen kaikkea – eri toimijoiden voimavaroja yhdistäen. Ongelmien ratkaisemisessa on tärkeää muistaa kaikki oikeudenhoidon prosessien vaiheet ja toimijat, mutta vaikuttamistyössä ei aina voi puhua kaikesta yhtä aikaa. On oltava rohkeutta ja malttia nostaa ongelmia esiin myös yksitellen ja vuorotellen. Siten, että me alan toimijat tuemme toisiamme silloinkin, kun sade ei osu suoraan vain kunkin omaan laariin.

Yhteistyössä vain lopputulos ratkaisee. Hyvässä joukkueessa maalipaikka tulee kyllä vuorollaan jokaiselle.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja.