Lupahakemuksia yksinkertaistetaan

EU:n parlamentti on hyväksynyt lakiluonnoksen, jonka mukaan kolmansien maiden kansalaisten oleskelua ja työskentelyä varten tulisi myöntää yhdistelmälupa, joka takaisi EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille samat työolot kuin EU:n kansalaisilla on. Työoloilla direktiivissä tarkoitetaan palkkaa, työterveys- ja työsuojeluasioita sekä työaikaa.

Lakiluonnoksessa yhdistetään oleskelu- ja työlupa, ja sillä pyritään yksinkertaistamaan siirtolaisten ja työnantajien lupamenettelyjä. Yhdistelmälupadirektiivi yhdenmukaistaisi myös hallinnollisia menettelyjä kaikille maahanmuuttajille, jotka hakevat oleskelu- ja työlupaa EU-jäsenmaissa.

Uusien yhteisten eurooppalaisten sääntöjen tulisi koskea kolmansien maiden kansalaisia, jotka joko jo asuvat laillisesti EU-maassa tai haluavat työskennellä ja oleskella EU:n jäsenvaltion alueella. Säännöt eivät kuitenkaan koske siirtotyöläisiä tai monikansallisten yritysten työntekijöitä, jotka tulisivat työskentelemään yrityksensä toimistoon EU-alueelle. Näitä ryhmiä varten on kehitteillä omat direktiivinsä.