Maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ehkäistään koulutuksella

Maahanmuuttajanuorten osuus työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäävistä on paljon korkeampi kuin heidän osuutensa koko ikäkausiryhmässä. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen tutkimuksen mukaan syrjäytymiseen vaikuttaa eniten koulutuksen puute. Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisriski on lähes nelin-viisinkertainen muihin suomalaisnuoriin verrattuna. Keinoja saada pudokkaita takaisin opiskeluun ja työelämään näyttää olevan niukasti. Etnisten suhteiden neuvottelukunta korostaa kannanotossaan koulutukseen pääsyn merkitystä.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta pitää tärkeänä, että jokaiselle nuorelle ja myös oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajanuorelle taataan peruskoulun päättötodistuksen mahdollistava koulutus asuinpaikkaan katsomatta. Neuvottelukunta korostaa myös, että maahanmuuttajanuoria tulee ohjata peruskoulun jälkeen ammatillisen jatkokoulutuksen lisäksi myös lukio- ja yliopisto-opintoihin.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin, joka toimii verkostoituneesti ja edistää vuorovaikutusta ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen, eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden, työmarkkinaosapuolten sekä maahanmuuttajien ja perinteisten etnisten vähemmistöjen välillä.

Lue lisää www.akava.fi