Maahantulon lainsäädäntö tiukentunee

Hallitus on antanut esityksen laittoman maahantulon järjestämistä koskevien säännöksien tiukentamisesta. Muutosten myötä myös tapauk­set, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa mutta väärin­ perustein saatua matkustusasiakirjaa, olisivat rangaistavia. Arvioitaessa tekijän rangaistusvastuuta kokonaisuutena voitaisiin ­huomioida läheiset perhesuhteet sekä humanitaariset vaikuttimet.

Hallitus esittää tämän lisäksi, että tahallinen luvaton liikkuminen rajavyöhykkeellä olisi jatkossa rangaistavaa vain valtionrajarikoksena tai lievänä valtionrajarikoksena entisen rajavyöhykerikkomuksen sijaan.

Suomea ei toistaiseksi ole pidetty erityisen houkuttelevana maana laittomille maahantulijoille, mutta tavoitteena on ennaltaehkäistä ­Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantulon järjestämistä sekä yrityksiä käyttää Suomea kauttakulkumaana.