Maanmittauslaitos palkkaa 17 lakimiestä

Maanmittauslaitos palkkaa seitsemäntoista lakimiestä hoitamaan kiinteistöjen kirjaamisasioiden esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Paikat julistettiin auki elokuussa. Palkkaus liittyy uuteen lainsäädäntöön, jossa kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle ensi vuoden alussa. Jokaiseen maanmittaustoimistoon sijoittuu yhdestä kahteen lakimiestä, lisäksi kolme lakimiestä palkataan Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskukseen. Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto tuo Maanmittauslaitokseen vuodenvaihteessa yli 200 uutta työpaikkaa. Lainhuutojen, kiinnitysten ja erityisten oikeuksien kirjaamisten siirtyessä Maanmittauslaitokseen 1.1.2010 alkaen kiinteistöasioiden kirjaamisia haetaan ja kirjaamisasia ratkaistaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. Asiakkaan näkökulmasta prosessi helpottuu, kun kaikki kiinteistön ostoon liittyvät viranomaispalvelut saa yhdestä paikasta. Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta. Laitoksen tehtävänä on huolehtia maan kiinteistötietojärjestelmästä, kiinteistöjä koskevista rekistereistä ja yleisistä kartastotöistä. Työntekijöitä on 1 800. Maanmittauslaitoksen palvelut laajenevat vuoden 2010 alusta alkaen, kun lainhuudot ja kiinnitykset siirtyvät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitoksen hoidettaviksi.