Maanvuokralain tarkistaminen sai kannatusta

Maanvuokralain tarkistamista käsitellyt oikeusministeriön työryhmä ehdotti mietinnössään, että maanvuokralakia uudistettaisiin ja ajanmukaistettaisiin muun muassa pidentämällä pellonvuokrausta koskevien sopimusten enimmäiskestoa ja ottamalla lakiin kattavat säännökset vuokralaisen oikeudesta purkaa vuokrasopimus vuokranantajan sopimusrikkomuksen perusteella.

Mietinnöstä on saatu lausunnot 33 viranomaiselta ja yhteisöltä. Suurin osa lausunnonantajista katsoi, että ehdotetut muutokset parantaisivat sekä vuokranantajan että vuokralaisen asemaa ja vaikuttaisivat myönteisesti maaseutuelinkeinojen harjoittamiseen.