Määräaikaiseen tuomarinvirkaan nimittäminen yhdenmukaistuI

Määräaikaisten tuomareiden nimittäminen yhdenmukaistui heinäkuun alusta lähtien.

Jatkossa vakinaiseen virkaan tuomarit nimittää tasavallan presidentti. Määräajaksi presidentti nimittää korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuomarit. Päällikkötuomarit nimittää määräajaksi korkein
oikeus tai korkein hallinto-oikeus. Muissa määräaikaisuuksissa nimitysvalta riippuu määräajan pituudesta.

Uusien säännösten mukaan vuoden määräaikaisuuksissa nimityspäätöksen tekee aina päällikkötuomari. Monijäsenisessä tuomioistuimessa, kuten hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa, täysistunnolla ei heinäkuun alusta alkaen ole enää nimitystoimivaltaa.

Vuotta pidemmästä ja päällikkötuomarin määräaikaisesta nimi­tyksestä päättää korkein oi­keus tai korkein hallinto-oikeus.