Määräaikaisten työsuhteiden ketjutus vaikeutuu

Määräaikaisten työntekijöiden suojaa parannetaan muuttamalla työsopimuslakia. Kolmikantaisen työryhmän ehdotuksen mukaan työntekijöiden tilannetta helpotetaan etenkin silloin, kun määräaikaisia työsopimuksia on ketjutettu työnantajan epävarmuuden takia.

– Vastuu liiketoimintariskistä kuuluu työnantajalle, mutta työsuhteen ketjutuksessa riskiä siirretään työntekijän harteille. Tiukentuva lainsäädäntö rajoittaa jatkossa tällaista toimintaa, sanoo Akavan lakimies Maria Löfgren.

Virkamiehet jäävät edelleen heikomman lainsäädännön piiriin, sillä työryhmän ehdottamat muutokset koskevat vain työsuhteisia.

– Vastaavat muutokset on saatava myös kuntien viranhaltijoita ja valtion virkamiehiä koskeviin lakeihin. Työntekijöiden yhdenvertaisuus on turvattava palvelussuhteen lajista riippumatta, Löfgren vaatii.

Huolimatta parannuksista lakiin jää Löfgrenin mukaan vielä paljon korjattavaa, sillä perusteettomat määräaikaisuudet ovat työmarkkinoiden polttavimpia ongelmia. Lainsäädännön on tuettava vielä paremmin työvoiman käyttötapojen ennakointia. Tämä edellyttää, että henkilöstön edustajalle säädetään itsenäinen oikeus saada tietoa edustamiensa työntekijöiden määräaikaisuuden perusteista. Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminta pitää kytkeä tehokkaammin määräaikaisongelman korjaamiseen.